ဗိုက္နာ၊ဗိုက္ေအာင့္ ျဖစ္ေနလွ်င္ မီးကင္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔စားပါ


ဗိုက္နာ၊ဗိုက္ေအာင့္ ျဖစ္ေနလွ်င္ မီးကင္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔စားပါ ေပါင္မုန္႔က ဗိုက္နာ ေဝဒနာကို သက္သာ ေစပါတယ္။ မီးတူးေနတဲ့ ေပါင္မုန္႔ ကင္က နာမက်န္း ျဖစ္ေစတဲ့ အဆိပ္ေတြကို စုပ္ယူႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ အရသာရွိေအာင္ ေထာပတ္သုတ္ၿပီး စားပါ။

BY GOOD HEALTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: