သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာ

Wednesday, October 30, 2013

အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟို(၁)၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအရ သိရသည္။

အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဇာတိမာန္မ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ တာ၀န္ယူျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးသည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည္ကို ကမၻာကို ျပသရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း . . .

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံကို ကုိယ္စားျပဳ၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရသာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးသည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည္ကို ကမၻာအား ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ေပးသည္ႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: