ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မ်ားႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ႐ုိပာင္ဂ်ာမ်ား


ႏို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ
သတင္းအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

ေပါက္ေတာ ဆင္တက္ေမာ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦး အသတ္ခံရ

 

RB News
2.11.2013
ေပါက္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ဆင္တက္ေမာ္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ရုိဟင္ ဂ်ာ တစ္ဦး အသတ္ခံ ရၿပီး၊ ၅ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ဆင္တက္ေမာ္ဒုကၡသည္စခန္းမွရုိဟင္ဂ်ာ အခ်ဳိ႕ သည္ ေတာင္ေပၚ တြင္ ထင္းခုတ္ရန္ သြားရာ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ အခ်ဳိ႕မွ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီး ထင္း ခုတ္သြား သူ မ်ား ထဲမွာ ဒုံးရြာသား ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးကုိ ရခုိင္ မ်ားက ဓါးျဖင့္ ခုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္အသက္ရွင္ၿပီးထြက္ေျပးလာႏုိင္ခဲ့သည့္ထင္းခုတ္သမားမ်ား ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ၿပန္ လည္ ေရာက္ ရွိ လာၿပီး၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ အေလာင္းယူ ရန္ ျပန္အ သြား တြင္ ဆင္ တက္ေမာ္ ရခုိင္ ရြာတြင္ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ ယူထားသူသည့္ လုံၿခဳံေရး မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ လူ အုပ္ ကုိ ပစ္ခတ္ ရာ တြင္ ၅ ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား အသတ္ ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေပါက္ေတာ ၿမဳိ႕ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္း အေျခအေနမွာ တင္းမာလ်က္ ရွိၿပီး၊ စစ္ေတြ ၿမဳိ႕တြင္လည္း လုံၿခဳံေရးမ်ား သာမာန္ အခ်ိန္ ထက္ ထူထပ္စြာ ခ်ထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

ရခုိင္ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား၏ ရက္စက္ လူမဆန္စြာ ဓါးျဖင့္ ခုတ္သတ္ ခံရသူမွာ ဦးႏူရ္ ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးဆာေလအဟမတ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ကေလး ငါးဦး၏ ဖခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ ေျပာပါသည္။

(ဓါတ္ပုံ – စစ္ေတြ IDP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: