OIC ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအႀကီးအကဲမွအစၥလာမ္ အ ေပၚ အျမင္ မွားေၾကာက္ ရြံ႕မႈႏွင္႔ စပ္ လ်ဥ္း ၍ ေၿပာ ၾကား

ႏိုဝင္ဘာ ၆ ၂၀၁၃

M-Media

ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးႏွင ့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) အပိုဒ္ ၂၀ တြင္ မည္သည့္ဘာသာတရား၏ ထူးျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ သေကၤတအား အဆိုးျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ OIC အႀကီးအကဲ ရစ္ဇ၀ါန္း စအီးဒ္ ရိႈင္းခ္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မၾကာေသးမီက မရ္ဟဗာ စားၿမိန္ရိပ္သာ၌ Pakistan Executive Group (PEG) အဖြဲ႕၀င္တို႔အား သူက ဧည့္ေတာ္ေတာ္မ်ား၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစၥတန္ဘူလ္သေဘာတူညီခ်က္မွ ထြက္ရိွလာေသာ ဤဥပေဒကို ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၁၆/၁၈ အရ ကမာၻႏွင့္အ၀ွန္းအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရန္ OIC မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

ကမာၻ႕ရြာဟု ေခၚတြင္ေနေသာ္လည္း ဘာသာတရားမွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အေလးထားေနရသည့္ အခန္းက႑၌ ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္သည့္ Islamophobia ကိစၥမွာလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ေနရဆဲပင္။

Islamophobia သည္ OIC အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာအသြင္ေဆာင္ေနရသည္။ အိုအိုင္စီသည္ ကုလသမဂၢၿပီးလွ်င္ မိမိအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

၄င္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျခင္းမွန္သမွ်ေရွာင္ရွားသည့္ အျပဳသေဘာေစ့စပ္ေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည္။

အစၥလာမ္အေပၚအျမင္မွားေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည့္ အိုအိုင္စီ၏အခန္းက႑အား ကိုင္ရိုထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံလိုက္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို လည္း သက္၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အိုအိုင္စီသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မဟုတ္၊ ဘာသာတရားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းေနာက္ကြယ္မွ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ က်စ္လစ္ ညီညြတ္ေရး အား အင္တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရႈိင္းခ္မွ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္သံအမတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဖ္သာ့ဗ္ ခိုခါလည္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အျခား တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအနက္ ဟဂ်္ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္ အဗူ အကစ္ဖ္၊ သံတမန္ေရးရာဒု၀န္ႀကီး အင္မရာန္ ဆြစ္ဒီကီ တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းကို PEG အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွရစ္ဖ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည္။ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ စိုင္ယဒ္ မုသြဟီရ္ ရိဇ္၀ီ မွ PEG ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရိႈင္းခ္ထံသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

Source : Saudi Gazette
M-Media Website တြင္ ဖတ္ရန္ =>http://www.m-mediagroup.com/news/20083

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: