ေဆးတကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

 

ရန္ကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၆

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ၌ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ အသီးသီးသို႔ ပညာသင္ယူခြင့္ ရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အနက္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူရန္

အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ (ဦးေအးေက်ာ္)- ေဒၚေအးေအးျမင့္  ရာဇာလင္း မိသားစုက ပညာဒါနျပဳေသာ ”ရာဇာလင္း ေဆးတကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု” ကို ေလွ်ာက္ ထား ႏုိင္သည္။

ရာဇာလင္း ေဆးတကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆုကို ၂ဝဝ၈- ၂ဝဝ၉ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမႇင့္လာခဲ့ရာ ယခုပညာ သင္ႏွစ္တြင္လည္း ဆ႒မအႀကိမ္ အျဖစ္  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ရွစ္ဦးတို႔အား ပညာသင္ ေထာက္ ပံ့ေပး မည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သူမ်ားမွာ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၂ဝ၁၃- ၂ဝ၁၄ ပညာ သင္ႏွစ္၌ ပထမႏွစ္ သင္တန္း စတင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ေငြက်ပ္၅ဝဝဝဝ ႏႈန္းစီျဖင့္ ပထမႏွစ္ မွစ၍ ေဆးပညာဘြဲ႕ ရသည္အထိ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားသည္ ေဆးတကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုမွ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္၊  ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရျခင္း က်ဳိးေၾကာင္း ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပသည့္ ကိုယ္တုိင္ေရး မူရင္း ေလွ်ာက္လႊာ၊ လုိင္စင္ ဓာတ္ ပံုႏွစ္ပံု၊ အမွတ္စာရင္း မိတၱဴ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ မိမိႏွင့္ မိဘႏွစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ ရဲစခန္းတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ (ဖုန္း)တို႔ ကုိ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပ၍ အမွတ္ (၅ဝ) ကန္ရိပ္သာ(၃)လမ္း၊ Finger Lake F.M.I City ၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးသို႔ လိပ္မူၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ဝရက္ ေနာက္ဆံုး ထားေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: