ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း အေပၚ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ကုလ အႀကံေပး ေျပာၾကား

နယူးေယာက္ ႏုိဝင္ဘာ ၆

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္း က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူး အႀကံေပး  ဗီေဂ်နမ္ ဘီးယားက  ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရၾကား ေအာက္တုိဘာလအတြင္း  ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေၾကာင္း ဗီေဂ်နမ္ ဘီးယားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: