၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ႏုရင္ဘတ္ စစ္ခုံရုံးကေန ၾကိဳးေပးခံလိုက္ရတဲ့ ဝါဒျဖန္႕ မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂ်ဴးလီယက္ စတိုက္ခ်ာ)

မိုးေပါက္ စင္ shared ဝါးလုံးရွည္ အတီး‘s photo.
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ႏုရင္ဘတ္ စစ္ခုံရုံးကေန ၾကိဳးေပးခံ လိုက္ရတဲ့ ဝါဒျဖန္႕ မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂ်ဴးလီယက္ စတိုက္ခ်ာ) ကို ေသဒါဏ္ေပးျပီးေနာက္႐ိုက္ကူးထားပုံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား၊စာေရးဆရာနဲ႕ သတင္းစာတိုက္ပိုင္ရွင္ စတိုက္ခ်ာဟာ သူကိုယ္ပိုင္ သတင္းစာတိုက္မွေန၍ နာဇီပါတီရဲ့ အာေဘာ္ေတြနဲ႕ အတူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြကို ခြဲျခား ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရး သားျခင္း၊စာအုပ္မ်ားထုတ္ေဝျခင္းတို႕ျဖင့္ အင္မတန္မွ ကေလာင္စြမ္း ထက္ျမက္ခဲ့ပါတယ္။ အထင္ရွားစုန္းနဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးစာအုပ္ကေတာ့ အဆိပ္ရွိေသာမိႈမ်ား လို႕နာမည္ရတဲ့ ဂ်ဴးေတြကိုသတ္ျဖတ္ခ်င္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ လႈံ့ေဆာ္ထားတဲ့ ကေလးဖတ္ပုံျပင္စာအုပ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းရတဲ့ အထိ ေအာင္ျမင္မႉရခဲ့ပါတယ္။ စတိုက္ခ်ာရဲ့ ကေလာင္စြမ္း ထက္ျမက္မႉေၾကာင့္ နာဇီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားရဲ့ ေျမာတ္စားမႉကို ခံရျပီး ဂ်ာမဏႏိုင္ငံတလႊားမွာ စတိုက္ခ်ာရဲ့ ဩဇာအာဏာဟာ အလြန္ပဲတန္ခိုးထြားခဲ့ပါ တယ္။စစ္ၾကီးျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ စတိုက္ခ်ာဟာ သူရဲ့ ခ်စ္လွစြာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတူ ႏုရင္ဘတ္ခုံရုံးကို တတ္ခဲ့ရပါတယ္။တခ်ိန္တုန္း က   ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့သမွ်၊ ကေလာင္စြမ္း ထက္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ ခုံရုံးအေရာက္မွာေတာ့ သူနဲ႕သူ႕ရဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို စြဲခ်က္တင္ဖို႕ သက္ေသ အေထာက္ အထားေကာင္းေကာင္းၾကီးအျဖစ္တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မီဒီယာသမားတဦးျဖစ္တဲ့ စတိုက္ခ်ာဟာလည္း သူရဲ့ ခ်စ္လွစြာေသာ နာဇီဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကိုးေယာက္နဲ႕ အတူ ႏုရင္ဘတ္တရားရုံးမွ ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ မေကာင္းမႉဟူသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိပါ။

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=250842048379613&set=a.159701234160362.33660.100003614593126&type=1&relevant_count=1&ref=nf

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ႏုရင္ဘတ္ စစ္ခုံရုံးကေန ၾကိဳးေပးခံလိုက္ရတဲ့ ဝါဒျဖန္႕ မီဒီယာသမား Julius Streicher (ဂ်ဴးလီယက္ စတိုက္ခ်ာ) ကို ေသဒါဏ္ေပးျပီးေနာက္႐ိုက္ကူးထားပုံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား၊စာေရးဆရာနဲ႕ သတင္းစာတိုက္ပိုင္ရွင္ စတိုက္ခ်ာဟာ သူကိုယ္ပိုင္ သတင္းစာတိုက္မွေန၍ နာဇီပါတီရဲ့ အာေဘာ္ေတြ နဲ႕ အတူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြကို ခြဲျခား ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရး သားျခင္း၊စာအုပ္မ်ားထုတ္ေဝျခင္းတို႕ျဖင့္ အင္မတန္မွ ကေလာင္စြမ္းထက္ျမက္ခဲ့ ပါတယ္။ အထင္ရွားစုန္းနဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆုံးစာအုပ္ကေတာ့ အဆိပ္ရွိေသာမိႈမ်ား လို႕နာမည္ရတဲ့ ဂ်ဴးေတြကိုသတ္ျဖတ္ခ်င္စိတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္လႈံ့ေဆာ္ထားတဲ့ ကေလးဖတ္ပုံျပင္စာအုပ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းရတဲ့ အထိ ေအာင္ျမင္မႉရခဲ့ပါတယ္။ စတိုက္ခ်ာရဲ့ ကေလာင္စြမ္း ထက္ျမက္ မႉေၾကာင့္ နာဇီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားရဲ့ ေျမာတ္စားမႉကို ခံရျပီး ဂ်ာမဏႏိုင္ငံတလႊားမွာ စတိုက္ခ်ာရဲ့ ဩဇာအာဏာဟာ အလြန္ပဲတန္ခိုးထြား ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ၾကီးျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ စတိုက္ခ်ာဟာ သူရဲ့ ခ်စ္လွစြာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ႏုရင္ဘတ္ခုံရုံး ကိုတတ္ခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက   ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သမွ်၊ ကေလာင္စြမ္း ထက္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ ခုံရုံးအေရာက္မွာေတာ့ သူနဲ႕သူ႕ရဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို စြဲခ်က္တင္ဖို႕ သက္ေသ အေထာက္ အထားေကာင္းေကာင္းၾကီးအျဖစ္တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မီဒီယာသမားတဦးျဖစ္တဲ့ စတိုက္ခ်ာဟာလည္း သူရဲ့ ခ်စ္လွစြာေသာ နာဇီဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကိုးေယာက္နဲ႕ အတူ ႏုရင္ဘတ္တရားရုံးမွ ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ မေကာင္းမႉဟူသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: