“ၿပာပံုဘဝႏွင့္သားေကာင္ဘဝသို႔တြန္းပို႔သည့္ဖြဲ႕စည္းပံု အ ေၿခ ခံ ဥ ပ ေဒ မ ၿဖစ္ ေစ ရန္ သံုး သပ္ အ ၾကံ ၿပဳ သည့္ စာ တမ္း” . . .

ဆင္ျဖဴေတာ္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးဖိုးလိႈင္(B.Sc H.G,R.L) တို႔ ေရးသားျပဳစုေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ   ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့ လာသံုး သပ္ေရး     ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔သည့္ ” ျပာပံု ဘဝႏွင့္ သားေကာင္ဘဝသို႔ တြန္းပို႔သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျဖစ္ေစရန္ သံုးသပ္ အၾကံျပဳ စာတမ္း”   ျဖစ္ပါသည္။
စာတမ္းတြင္
* လူနည္းစုအခြင့္အေရး (Minority Right) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရိွပါသလား။
* ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့ အစစ္အမွန္မ်ားလား
* မိစာၦ ဝါဒီတို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္” ေျမမ်ိဳလွ်င္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ လူမ်ိဳလ်င္ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မည္။”
* ဖ်ံက်သူမ်ား ေသြးခြဲထားသည္ ႏိုင္ငံသား (၆) မ်ိဳး ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသား(၃) မ်ိဳး၊
* လူမ်ားစု၏ ဆႏၵဆိုတိုင္း ဒီမိုကေရစီ မထင္နဲ႔ (ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမထင္နဲ႔)
* သမၼတမ်ား လက္ရိွရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရလွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။
* ႏိုင္ငံျခား ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လူမပါဘဲ ေငြႏွင့္ နည္းပညာသာ ဝင္လာမွာလား/
* ေကသရာဇာ ျခေသၤမင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျမက္မစားပါ။ သိုိ႔ေသာ္ ျမက္စားရကိန္း ၾကံဳတတ္ ပါ သည္။
* ဆင္သည္ ျပထားေသာအစြယ္ျဖင့္ မစားပါ မဝါးပါ။
* ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ႏို္င္ငံမဲ့မ်ား ကိစၥ။
* ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို သူခိုးဓားျပ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟု ေခၚပါသည္။
 File Size= 30.9 MB
Google Doc တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ =>http://goo.gl/tifRcI
Online တြင္ ဖတ္ရန္ =>http://www.scribd.com/doc/182363867/To-amend-2008-constitution-by-U-Phoe-Hlaing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: