ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရး ပူပန္ရန္မလိုဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုး ရန္ျပင္ ဆင္ေနျခင္း သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး တို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရန္မလိုဟု သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုလက္ရွိ ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနတဲ့အထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးဆိုတာ ပါၿပီးသားပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုမွေတာ့ သူနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့တပ္မေတာ္တို႔ ဆိုတာေတြက ျဖစ္လာမွာပါ၊ အဓိကက ဖက္ရယ္ကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္လို႔ ဘာမွအခက္ အခဲ မျဖစ္ပါဘူး ဘာမွစိုးရိမ္စရာမျဖစ္ပါဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဂဟာတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဦးေအာင္မင္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ဆက္ လက္ႀကိဳး ပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏   ေခါင္းေဆာင္   မ်ားကို လည္း ေတြ႔ဆံုေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံကာ အစိုးရကမ္းလွမ္းထားသည့္ အပစ္ အခတ္   ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

ထို႔ေနာက္ အစုိးရႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ယခုလဆန္းပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရရိွခဲ့ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ တြင္လည္း ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚ လာေရး အဓိက ထားေဆြးေႏြးမည္ဟု ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္က မဇိၥ်မသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကမူ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အဆင့္ ဆင့္ေသာ   ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ရွိေနေသးသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ နားလည္တာကေတာ့ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့စနစ္မွာ တစ္ခါတည္း အကုန္လံုးကိုေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုတာကေတာ့ မရဘူးလို႔ျမင္တယ္ အခုက အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းပဲ ေဆြးေႏြးေနေသးတာေလ၊ အပစ္ရပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္ဆိုတာလည္း မွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး   ေျဖရွင္း ရမယ့္ ကိစၥေတြ ကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ကိစၥတည္ေထာင္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အင္အားစု မ်ား၊   ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ရယူသင့္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ အေျဖျဖစ္မည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ခြဲမထြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္း မျပဳလွ်င္ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာ ဆိုထားၿပီး အစြန္း မေရာက္ရန္လိုသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က သတိေပးထားသည္။

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit To > Mizzima – News in Burmese <Thanks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: