လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတင္ျပသည့္အဆုိကိုပါတီစြဲ မ ထား ဘဲ ႏုိင္ ငံ အ က်ိဳး ကို ၾကည့္ ၍ ေဆာင္ ရြက္ေန ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ ၾကား

ေအာင္ကိုဦး| တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားက တင္ျပလာသည့္ အဆုိမ်ားကို ပါတီစြဲမထားဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးတြင္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဥပေဒေတြ   ျပ႒ာန္းႏုိင္ေအာင္   ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပါတီစြဲ ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ေဒသစြဲေတြ ကင္း ရွင္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ဘယ္ပါတီကမဆို တင္ျပလာတဲ႔ အဆိုေတြကို လည္း   ႏုိင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳး တြက္တင္ျပတယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီး   ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။”ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အမတ္မ်ားသည္ ပါတီ ၁၇ ခုကို ကိုယ္စားျပဳကာ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပါတီ အက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အတိတ္ကာလက ခါးသီးတဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ အားလုံးအတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္ ထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္ သြားမယ္။ ပါတီတိုင္းမွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎က ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကို   ဖြဲ႕စည္းကာ   ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဝုိင္းဝန္းအႀကံျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ထုိသုိ႔ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကို ႏုိဝင္ဘာလ၉ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီခန္႔မွ စတင္ ကာ ညေန ၄နာရီအထိ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာန)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: