ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန အိုအိုင္စီအၾကိဳ အေမရိကန္သံရုံး ဦးေဆာင္ သြားေရာက္ေလ့လာ၍ စာတမ္း

အေမရိကန္သံရုံးတာဝန္ရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္ျပီး ဆြစ္ဇလန္သံရုံး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျဗိတိသွ်သံရုံး အာဏာပိုင္ေတြ စုေပါင္းျပီး ႏိုဝင္ဘာ (၁၁) (၁၂)ရက္ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕ကို ဝန္ၾကီးဦးခင္ရီနဲ႕ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြပါ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္းနဲ႕ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ ေပါက္ေတာ၊ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြကို သြားေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အိုအိုင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ မလာေရာက္မီ တင္ၾကိဳသြားေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္အျပီးမွာေတာ့ အေမရိကန္သံရုံးက ၾကဳံေတြ႕ခဲ့တာေတြကို ေၾကျငာခ်က္ စာတမ္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္ စာတမ္း အျပည့္အစုံကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

http://myanmarmuslimsvoice.com/archives/9862

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: