အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၿခားဘသာ၀င္မ်ားကုိ လုံ႔၀ (လုံ႔၀) လက္ ထပ္ ခြင္႔ မ ၿပဳ ။

 

 

(အို-အီမာန္သက္ဝင္ ယံုႀကည္သူအေပါင္းတို႔ ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ အျခားအရာမ်ားကိုကိုးကြယ္ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ အီမာန္ယံုႀကည္ျခင္းသဒါၶတရား မ ထား ရွိႀကေသာကာလပတ္လံုး ထိုမိန္းမမ်ားႏွင့္ အသင္တို႔သည္ ထိမ္းျမားမဂၤလာမျပဳႀကကုန္လင့္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍အျခား အရာမ်ား ကိုကိုးကြယ္ေသာ မိန္းမတစ္ဦးသည္ အကယ္၍သင္တို႔အဖို႔နွစ္ သက္စရာျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အီမာန္ယံုႀကည္ျခင္း သဒါၶတရားရွိေသာ က်ြန္မိန္းမ တစ္ဦးသည္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ကိုးကြယ္ေသာ) ထိုမိန္းမထက္ မုခ်သာ၍ေကာင္း၏ယင္းအာယသ္ေတာ္ျမတ္သည္ ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို အေႀကာင္းျပဳ၍ က်ေရာက္ခဲ့ေပသည္။”မရ္စဒ္သခင္” သည္ “အနားက္” အမည္ရွိအမ်ိဳး သမီးႏွင့္   ေနကာဟ္ ထိမ္းျမားရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေတာင္းခံ၍ ၎အမ်ိဳးသမီးအားသူ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္ သက္ေႀကာင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံေလ်ွက္ထားေလ သည္။၎ကိစၥ ကို အေႀကာင္း ခံ၍ ဤအာယသ္ေတာ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ယင္းအာယသ္ေတာ္ကားမြတ္ (ရွ္)ရစ္ (က္) တုပႏိႈင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ေသာ အမ်ိုဳးသမီး မ်ားႏွင့္ေန ကာဟ္ ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳရန္တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ေလသည္။(ဝါေဟဒီ သခင္၏ အတ္စ္ဘာဘြန္ႏိုဇူလ္က်မ္း)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: