ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္အမတ္သန္း(၆၀)မွာ ၄၉၈ ေယာက္၊ တပ္ ကုိယ္ စား လွယ္ (၃၀၀၀) မွာ တစ္ ေယာက္ အ ခ်ဳိး မ ညီ ၿခင္း ၿပ သ နာ

တိုင္းျပည္မွာ လူဦးေရ သန္း ၆ဝ အထက္ ရွိတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ရတဲ့ အမတ္က ၄၉၈ပဲ ရွိတယ္။ ျပည္သူ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းမွာမွ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ေယာက္   ရတယ္။

တပ္မေတာ္သား အားလံုးေပါင္းရင္ ၅ သိန္းေလာက္ရွိတယ္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ေယာက္၊ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား ၃ဝဝဝ တိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ေနရာယူတယ္ဆိုေတာ့ အခ်ဳိးအစား ညီမွ်ရဲ႕လား၊ ကိုက္ညီရဲ႕လား ေျပာစရာရွိတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: