OIC အဖြဲ႔ မထြစစ္ေတြေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ မထြက္ခြာမီအစည္းအေ၀း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ OIC အဖြဲ႔ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကိုေလ့ လာၾကည့္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မျပန္မီနာရီပိုင္းအလိုတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡ သည္ ရပ္မိရပ္ဖ(၁၅)ဦး ကိုေခၚ၍ စစ္ေတြေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္တြင္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းသတင္း႐ရွိပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ OIC အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳး Mr.Ekmeleddin Ihsanogluမွ အမွာစကားေျပာၾကရာတြင္ ~~~~~~

(၁) ဦးစြာစလာမ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လွ်က္ ဘိစ္မိလႅာဟ္ဖတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ OIC အဖြဲ႔သည္ ကမၻာ႔ ေပၚရွိ မြတ္စလင္မ္ သန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္၏ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ထိုသန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္ေသာ မြတ္စ လင္မ္မ်ားသည္ ခင္ဗ်ားတို႔ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကိုမေမ့ၾကပါနဲ။

(၂) ကြ်န္ေတာ္တို႔ OIC အဖြဲ႔သည္ ခင္ဗ်ားတို႔ျမန္မာႏိူင္ငံကိုပထမ မည္သည့္ တစ္စုံ တစ္ခုမွမလွဴခ့ဲေၾကာင့္ ယခုမွစ၍ စလွဴသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၃) ခင္ဗ်ားတို႔ အစိုးရကယခုေကာက္ယူေနတ့ဲ လူဦးေရစာရင္းကိုခင္ဗ်ား တို႔ပါ ပါဝင္ ပူးေပါင္းကူညီေကာက္ခံေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစာရင္းျပဳစု ရာတြင္ ထြက္က်န္မသြားေအာင္သတိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၄) ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ပထမအေရးႀကီးတ့ဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေျမာက္ေရး OIC အဖြဲ႔အေန နဲျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ။

(၅) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုႏိူင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံၿပီးမွသာ OIC အဖြဲ႔မွ လူမ်ဳိးစု ႏွစ္ဘက္စလုံးကို လိုအပ္တာမ်ားကူ ညီေပးသြားမီျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွင့္ မူလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို တာဝန္ယူလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၆) ကြ်န္ေတာ္တို႔အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ကမၻာေပၚတြင္တန္ဖိုး အရွိဆုံး၊ အေလးစားဆုံး၊ ၾသဇာအရွိဆုံး၊ အေက်ာ္ၾကဆုံးႏွင့္အႀကီးမားဆံုး ဘာသာႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အသက္ကို သတ္ပိုင္ခြင့္မရွိၿပီးရက္ေရာ လွဴဒါန္းရန္ ျပ႒ါန္း ထားေသာ ဘာသာႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ အျခားဘာသာတိုင္းမွာလည္းလူ႔အသက္ ကိုမသတ္ရဟုေျပာ ထားရွိပါသည္။ဒါ့အျပင္ OIC ဟူေသာအဖြဲ႔သည္ ကမာၻ႔မွာဒုတိယအႀကီးဆုံး အဖြဲ႔အစည္း လည္းျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္လာေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ တင္ျပစရာရွိရင္တင္ျပပါဆိုေသာအခါ ~~~~

ဦးေအာင္သိန္းမွ ~~~~

ဦးစြာစလာမ္ေပးၿပီးေလးစားအပ္ပါေသာ OIC အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးမင္းတို႔ႏွင့္ေတြ႔ ဆုံခြင့္ရတာ အင္မတန္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဒီျမန္ မာႏိူင္ငံ၏ေမႊးရာပါႏိူင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား သည္လည္း ဒီႏိူင္ငံမွာေမႊဖြားၿပီးဒီႏိူင္ငံမွာဘဲေသဆုံးခ့ဲၾကေၾကာင္း။

ကႊ်န္ေတာ္တို႔သည္ ႏိူင္ငံေတာ္အစိုးရျပည္ေထာင္စု လဝက ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီေျပာသလိုခိုးဝင္လာေသာလူထုမဟုတ္ေၾကာင္း။ သမိုင္းအေထာက္ထားအရ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ မေရာေႏွာေသာ (ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစစ္စစ္)ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၁၉၄၇ျမန္မာႏိူင္ငံသားဥပေဒအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ျမန္မာႏိူင္ငံသား ရိုဟင္ ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ သည္မွာ သမိုင္း အေထာက္ထား အရေျပာလိုေၾကာင္း။လြန္ခ့ဲေသာစစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ကတည္းကပင္ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္း မွတ္တမ္းဝင္သာသနိ ကအေဆာက္အအုံမ်ားကို ပ်က္ဆီး၊ေပ်ာက္ကြယ္ထားၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကိုမည္သည့္အေထာက္ထား မွထုတ္မေပးဘဲ ႏိူင္ငံမ့ဲျဖစ္ သြားေအာင္   ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ယခုလို အေထာက္အထားမဲ့ဘဝကိုေရာက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ေလးစားအပ္တ့ဲ OIC အဖြဲ႔မ်ားခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ လူနည္းစုကို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးျမန္မာႏိူင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံေပးပါရန္ OIC အဖြဲ႔ အေနႏွင့္ျမန္ မာႏိူင္ ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးကူညီေပးသြားပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးေအာင္သိန္းမွ ယခုလိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို OIC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈဳး Mr.Ekmeleddin Ihsanoglu မွ အထူးသေဘာက်ေၾကာင္းေျပာဆိုခ်ီးက်ဳး၍ အစည္းအေဝး ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါသည္ဟု စစ္ေတြျမိဳ႔မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွားသူ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ Mr. Hla မွ သတင္ေပးပို႔ထားပါသည္။

(မြတ္စလင္မ္)ထဲမွ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ~~~~~~~~

၁။ ဦးေအာင္သိန္း
၂။ ဦးေရႊလွ
၃။ ဦးအာလီ
၄။ ေမာင္မ်ိဳးဝင္း
၅။ ဘေမာင္
၆။ ဦးေရႊေမာင္(လဝကပြဲစား)
၇။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္
၈။ ဦးဘစိန္
၉။ ဦးႏူရူ(ရဲေဘာ္ေဟာင္း)
၁၀။ဦးမူဟမတ္ဆြယာဒ္
၁၁။ဦးအစၥမိုင္
၁၂။ Mvအာမိရ္ေခ်ာ္ရိဖ္
၁၃။ ဦးႏူရ္ဟူးဆန္း(ရဲခရိုင္မႈဳး၏လူယုံေတာ္)
၁၄။ ဦးႏူရ္အာေလာမ္
၁၅။ Mv ဦးမူဟိေယာဒၵိန္စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံု – စစ္ေတြျမိဳ႕ေလဆိပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: