မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ပုိင္ရွင္မဲ့ အေလာင္း ၄၀၀ခန္႕ကုိ စုေပါင္းျမဳပ္ႏွံ

ဖိလစ္ပုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈။

ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ကမၻာ့အင္အားအျပင္းဆံုး မုန္တုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟုိင္ရန္မုန္တုိင္းေၾကာင့္္ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအနက္ အမည္မသိအေလာင္းေပါင္း ၃၉၃ေလာင္းကုိ ပလပ္စတစ္အိတ္အမည္းအတြင္ ထည့္ကာ စုေပါင္း သၿဂိဳၤဟ္ျမဳပ္ႏံွျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုလုပ္ရပ္သည္ ရုိးရာအစဥ္အလာကုိ ဆန္႕က်င္ေသာ မယဥ္ေက်းသည္ အျပဳအမူအျဖစ္ ေ၀ဖန္သူ အနည္ငယ္ရွိခဲ့့သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ တက္လုိဘန္တြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက ပုိင္ရွင္မဲ့အေလာင္းမ်ားကုိ စုေပါင္းၿမဳပ္ႏွံရာတြင္ အေလာင္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႕မွာမူ မည္သူမည္၀ါဟု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ အျမင့္ဆံုးတစ္ေသာင္းမွ အနည္းဆံုး ၂၅၀၀ အထိ ရွိမည္ဟု သတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ခ့ဲဖူးသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေသဆံုးသူ
ေလးေထာင္ေက်ာ္ဟု တရား၀င္ ေၾကညာထားသည္။

တက္ဘုိဘန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Alfred Romualdez က က်န္အေလာင္းမ်ားသည္ ဆူနာမီကဲ့သုိ႕ေသာ လႈိင္းမ်ားရုိက္ပုတ္ ယူေဆာင္ ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္အတြင္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႕ျပင္ လူေပါင္း တစ္သိန္းမွ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းခန္႕သည္ နီးစပ္ရာေဒသမ်ားသုိ႕ မုန္တုိင္းေရွာင္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းအၿပီး သြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္း ရွိခဲ့ရာမွ ျပန္ေရာက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိ္န္တြင္ ေရခဲတိုက္မ်ားလည္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႕ပြားမႈ မရွိစရန္ အေလာင္းမ်ားကုိ အလ်င္စလုိ ေျမျမဳပ္သၿဂိဳဟ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Daily Mail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: