႐ုရွားႏုိင္ ငံ ရွိ ၁၉ ရာစု က ဖ်က္ ဆီး ခံ ခဲ့ ရ သည့္ ဗ လီ ၀တ္ ေက်ာင္း တစ္ လံုး အား ျပန္ လည္ တည္ ေဆာက္ ခြင့္ ရ

ႏိုဝင္ဘာ- ၁၈ ၂၀၁၃
M-Media

ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ Nizhny Novgorod Oblast ျပည္နယ္ Nizhny ၿမိဳ႕ရွိ The Fair mosque ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ထိုၿမိဳ႕ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ Volga Kanavinsky ခ႐ုိင္ အုိကာျမစ္အနီးတြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရက ေျမေနရာ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္လည္း ခြင့္ျပဳ မိန္႔ခ်ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မၾကာမီ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကုိလည္း က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္။

Fair Mosque ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္ကတည္းက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ထုိစဥ္က ႐ုရွားသမၼတ မက္ဗီဒက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Nizhny ၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္အသင္း ဥကၠဌ ဂါရက္ဇ္ ဟတ္ဇရတ္ ဇာကီေရာ့ဗ့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : islam.ru
#MasjidInRussia #Russia

M-Media Link=>http://www.m-mediagroup.com/news/20603

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: