NLD – တရုတ္ၾကီး ဦးညာဏ္၀င္း၊အင္တာဗ်ဴး ကုိ ေခ် ပ ၿခင္း ၊ – ႏုိင္ထက္ရွိန္(ဟသၤတ)သုိ႔ အိတ္ ဖြင္႔ စာ ပူး တြဲ လ်က္

Daily Eleven Journal အင္တာဗ်ဴးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိ ၿမန္မာနဳိင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ မွ ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းေရး ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္တယ္ လုိ႔ေၿပာဆုိ လုံး၀မွားယြင္းေနတယ္။ တရုတ္ၾကီး ဦးညာဏ္၀င္စာမဖတ္ လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ထုတ္ထား တဲ႔ စာအုပ္ ေပါင္း မ်ားစြာကုိ NLD ရုံးခ်ဳပ္ ေပးပုိ႔ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ (၂-၁၁-၂၀၁၂) ေန႔ ရန္ကုန္ဘြဲႏွင္းသဘင္ ခန္းမတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဗားမား ေၿပာသြားတုန္းက NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း က ဘာအသံမွ မထြက္ခဲ႔ဘူး။
ၿမန္မာ႔နဳိင္ငံေရးအေၿခအေနေၾကာင္း ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ မွရုိဟင္ဂ်ာအေရး ကုိကုိင္တြယ္ေသာအခါက် ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ မတရားစြပ္စြဲ လုိက္တယ္။ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း နဳိင္ငံေရးဘ မ၀ဘူးလုိ႔ ေၿပာရမယ္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ ဆုိတာ တကမာၻ အေရးကုိ ကုိင္တြယ္ေၿဖ ရွင္း ဖြဲ႔စည္းထားတာ ၿဖစ္တယ္။ ေၿပာလုိ႔ဆုိ လုိ႔မွ မရရင္ အင္အားသုံးေၿဖရွင္းမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ ေစလႊတ္မယ္။
NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ယေန႔ေထာက္ေနေသာၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒကုိ တကမာၻလုံးက လက္မခံဘူး။ တရုတ္ၾကီး ဦး ေန၀င္းက တစ္ဖက္သတ္ မတရားေရးဆြဲတယ္။ တရုတ္ၾကီး ဦးစန္းယုက လက္မွတ္ ေရး ထုိးၿပီး မတရားအတည္ၿပဳခဲ႔တယ္။ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္သားအၿဖစ္က မတရား ဖယ္ထုတ္ခဲ႔တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ၿပန္လည္ ခုခံခြင္႔လည္းမေပးခဲ႔ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က နဳိင္ငံၿခားၿဖစ္ေနတဲ႔ ဒုိင္းနက္ ကုိ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ၿဖစ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ လက္ခံ လုိက္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္သား အၿဖစ္အသိ အမွတ္ၿပဳၿပီး ၿမန္မာ႔ အသံလြင္႔ ဌာနက အသံလြင္႔ခဲ႔တာကုိ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ၾကားသိရမွာပါ။ မသိဘူးဟုဆုိလွ်င္ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း လည္းၿမန္မာနဳိင္ငံဖြား၊ နဳိင္ငံသား မၿဖစ္နဳိင္ဘူး။
ဘုိးေတာ္ ဗဒုံမင္း လက္ထက္ကတယ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ရုဟင္ဂ်ာမ်ားၿဖစ္ၾကတယ္။ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္မွာ မစၥတာ ဘခ်နန္ ေရးသားေသာ စာအုပ္မွာ ၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ေနထုိင္တဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးအေၾကာင္းေရးထားသည္ေတြ႔ရသည္။
ယေန႔ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ ရယူထားေသာ ( ၀ ၊ ကုိးကန္း ) တုိ႔ကုိ ၿမန္မာ နဳိင္င့တုိင္ငံတုိင္းရင္း သား မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ၿမန္မာနဳိင္င့ ပထမဆုံး သမၼတ စပ္ေရႊသုိက္   ေၿပာခဲ႔တ။ ၎တုိ႔ကုိေ၀ ဖန္ ခုိက္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပမာ အၿဖစ္တင္ၿပၿခင္းပါ။ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာ မတရား ၿပဳခံရၿခင္းကုိ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း လူသားခ်င္စိတ္မထားနဳိင္တာ ေထာက္ၿပ ေၿပာဆုိၿခင္းၿဖစ္တယ္။
NLD – မွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အမ်ားပါ၀င္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ မဲေတြ NLD ပါတီ ရမွာ ၿဖစ္တယ္။အခု လ ုိNLD တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ရ႕ေၿပာဆုိမွဳ ရုိဟင္ဂ်ာ မဲ မရေအာင္ အကြက္ဆင္ၿဖဳိခြဲမွဳတစ္ခု ညဖစ္တယ္။ဒါလဲ နဳိင္ေရး လွည္ကြက္ဆင္အၿမတ္ထုတ္ေနတယ္လုိပယဆတယ္။ NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း က anti – Rohingya ထံမွ လာဘ္ ရယူထားလုိ႔ တစ္ဖက္လွည္႔ၿဖဳိခြဲၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္နဳိင္သည္။

သိလ်က္ႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ျငင္းပယ္ခ်င္သူမ်ားသိ႔ု … ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့႐ုိဟင္ဂ်ာ စကားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ား လံုး၀ နားမလည္ၾကပါ …
သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္မ်ား တ၀က္ေက်ာ္ နားလည္ၾကသည္ …

http://www.scribd.com/doc/91891993/ROHINGYA


NLD – တရုတ္ၾကီး ဦး ညာဏ္၀င္း ရုိဟင္ဂ်ာအေထာက္အထားမ်ား ေလ႔လာရန္ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းေဖၚၿပပါ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: