ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၀၀-ေက်ာ္အားႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္ မာ အ စုိး ရ ျပန္ လႊတ္ ေပး မည္

 

 

ႏိုဝင္ဘာ-၂၄ ၂၀၁၃
M-Media

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္းအတြင္း ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အေသးစိတ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္လႊတ္ေပးမည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားက ယေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

ထုိကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္ကုိ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က သမၼဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔အရ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၉ ဦးအားလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေပးမႈမွာ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးအား လႊတ္ေပးမည္ဟူသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ကတိက၀တ္အား  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က အရပ္သား အစုိးရ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပုိင္း လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္မွာ ယခုအခ်ိန္ အထိ ၂၉၈၂၀ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

 

Ref: ဆင္ဟြာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: