ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အကူအညီ ေပးသူမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနဟုဆို

လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးဌာန အေထြေထြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Carl Sorensen က ခရီးစဥ္အၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့တဲ့ အခါေတြမွာလည္း လုံၿခံဳေရးအရ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေအးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အပါအဝင္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အခ်ိန္မီ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက လုံၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Carl Sorensen က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္သူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ အႏၲရာယ္ျပဳသူမ်ားကို လ်င္ျမန္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ အကူအညီေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေသခ်ာ နားလည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထူးေအာင္က တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေန မ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးဌာန အေထြေထြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Carl Sorensen က ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ အထိ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။

မစၥတာ Carl Sorensen ၏ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္း ထပ္မံ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: