တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး အမည္စာရင္း ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္

တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိး အမည္စာရင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေပၚ မူတည္ၿပီး အေရအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ျပည္တြင္းေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္ ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မပါဝင္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး စာရင္းတြင္ပါၿပီး အမွန္တကယ္ လက္ရွိတြင္ မရွိသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

“ကခ်င္လူမ်ဳိး ဆိုတာ မရွိဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ဳိးစုထဲမွာ ပါေနတယ္။ လခ်ိပ္လူမ်ဳိး ဆိုရင္ လူမ်ဳိးစုေတြထဲမွာ မပါဘူး။ အဲ့ဒါမ်ဳိးဆို ထည့္သြားမယ္။ ရွမ္းမွာလည္း မပါတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရွိေတာ့ အဲ့ဒါေတြလည္း ထည့္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၿပီးရင္ ထြက္လာတဲ့ အေျဖအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ထပ္တိုး လာႏိုင္တယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သတ္မွတ္ရာ၌ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီးသည့္ အခါတြင္လည္း လူမ်ဳိးစု ျပန္လည္ျပဳစုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

“တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြမွာ အမည္ထပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္၊ ဒီ ၁၃၅ မ်ဳိး ဆိုတာကလည္း တပ္မေတာ္အစိုးရက တစ္ဖက္သတ္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အခု အမွန္အကန္ လုပ္လာမယ္ဆိုရင္ ႀကဳိဆိုရမွာေပါ့” ဟု ျမစ္ႀကီးနား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္က ဆိုသည္။

 

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး စသည့္ အေရးအရာ မ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္၍ လမ္းေၾကာင္း မလြဲေခ်ာ္ေစရန္ ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက The Voice သို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း ၁၈၉၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၀ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ တို႔တြင္သာ ေကာက္ယူႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

 

အဆိုပါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: