ရခိုင္ျပည္နယ္မွာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္ေရး၊ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေရး၊ ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္း စြာ ပူး တြဲ အတူေန ထိုင္ေရး – U Shwe Maung (MP)

 ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္ေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးတြဲအတူေနထိုင္ေရး ကိစၥေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖက္သတ္ေျပာဆိုစြပ္စြဲေနမယ္၊ အမွန္တရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳေနမယ္၊ မေသခ်ာမေရရာေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ေပၚမူတည္ၿပီး ပံုႀကီးခ်ဲ႕စိုးရမ္ မႈေတြျပေနမယ္၊ ေသခ်ာခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီးျငင္းေနမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ မွာမဟုတ္ပါ ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္လူ ပန္းဘဲျဖစ္မွာပါ။ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုရဲ႕အမည္ကို အဲဒီလူမ်ိဳးစုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာတူညီမႈမ႐ွိဘဲ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ Bangladesh ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခု   ေပၚေပါက္ လာတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟုေျပာင္းေခၚတာ၊ သတ္မွတ္တာဟာ ယုတၱိ႐ွိသလား ဥပေဒႏွင့္ညီသလား ဆိုတာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Bangladesh ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ႔ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ ရခိုင္၊ မရမာႀကီးလူမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာလို႔မေခၚပါဘူး၊

Bangladeshi သို႔မဟုတ္ Bengali (ဘဂၤါလီ)လို႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရခိုင္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ ၿမိဳ၊ ခ်င္း၊ မရမာႀကီး လူမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ဒိုင္းနက္ႏွင့္ မရမာႀကီးလူမ်ိဳးေတြ ေျပာတဲ့စကားလဲတူပါတယ္။ ရခိုင္စကားကိုေတာ့ ဘံုစကား အျဖစ္ေျပာၾကတယ္။ တတ္တာလဲ႐ွိတယ္ မတတ္တာလဲ႐ွိတယ္။ ၿမိဳလူမ်ိဳးေတြထဲမွာလဲ ရခိုင္စကား လံုးဝမေျပာတတ္တာ အမ်ားႀကီးဘဲ၊ ဒါကျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာစကားဆိုတာ နီးစပ္မႈ၊ သင္ၾကားမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္မႈ၊ သင္ၾကားခြင့္ရ႐ွိမႈေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။ ဗမာစကား မေျပာတတ္လို႔ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘူး လို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခ်င္း၊ ဝ၊ ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ မရမာႀကီး ဆိုရင္ ခြဲျခားလို႔မ ရေအာင္ ႐ုပ္လဲတူပါတယ္။ မတူတာက ဘာသာပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာက အစၥလာမ္ကိုးကြယ္ၿပီး မရမာႀကီးက ဗုဒၶဘာသာ  ကိုးကြယ္ပါတယ္။ ဒီထဲကမွ ကြက္ၿပီးေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကိုဘဲ ျမန္မာမဆန္ဘူး၊ ရခိုင္စကားလဲမေျပာတတ္ဘူးဆိုၿပီး မဆီမဆိုင္စြဲခ်က္တင္ကာ ဘဂၤါလီ ဘင္းဂလီ ဟု အက္ေၾကာင္းထက္ေအာင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲၿပီး ကန္႔သတ္မႈေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ျပဳလုပ္လာခ့ဲၾကတာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္းမွာ အထြဋ္ အထိပ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ေဝါဟာရ ႏွစ္လံုးေတာင္ ထြင္ထားေသး တယ္။ “ဘဂၤါလီ လႊတ္ေတာ္္အမတ္” ႏွင့္ “ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီ” ။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤါလီလႊတ္ေတာ္္အမတ္ မ႐ွိပါဘူး၊   ျမန္မာလႊတ္ေတာ္္အမတ္ ဘဲ႐ွိပါတယ္။ ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီ မ႐ွိပါဘူး၊ ခိုးထြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘဲ႐ွိပါတယ္။

႐ိုဟင္ဂ်ာကို ရခိုင္ေတြ လက္မခံဘူး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လို႔ေျပာေနတဲ့လူေတြနဲ႔ စကားမေျပာဘူး၊ ဘဂၤါလီကို လကၡံတဲ့လူေတြနဲ႔ဘဲ စကားေျပာမယ္၊ ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ အတူတူမေနႏိုင္ပါဘူး၊ ဝိႈက္ကဒ္ ကိုင္ထားတဲ့ လူေတြကို မဲထည့္ခြင့္ မေပးရဘူး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မ႐ွိခဲ့ပါဘူး လို႔ ေျပာဆိုေန သေ႐ြ႕ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ ၿပီးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္ကယ္႐ွိေနလို႔ပါ။ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္ အထားေတြလဲ အမ်ားႀကီး႐ွိိေနပါတယ္။ ဒီအေထာက္ အထားေတြ ကို ေဖ်ာက္ပစ္လို႔လဲ မရပါဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ႐ွိဘူးလို႔ ျငင္းေနေသာ္လည္းဘဲ ျမန္မာ့အသံမွ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ လႊင့္ထုတ္ခဲ့ သည့္ အစီအစဥ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႐ိုဟင္ဂ်ာဘာသာ အစီအစဥ္ကို (၁၅-၅-၁၉၆၁) ေန႔မွစ၍ (၁-၁၀-၁၉၆၅)ေန႔အထိ ထုတ္လႊင့္ခဲ တာကို မလႊင့္ခဲ့ဘူးလို႔ ဘယ္သူ႔မွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

ျငင္းေနတဲ့လူေတြဟာ မသိလို႔ျငင္းေနတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာပါလို႔၊ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြပါလို႔ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ အခိုင္ အမာေျပာေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မိဘသဖြယ္ျဖစ္ေသာ   ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အျမန္ဆံုး ကူညီေျဖ ႐ွင္းေပးမွသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေရးသား တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: