ဇဖါရ္႐ွား အူ႐ြတ္စ္ဓမၼသဘင္ ႏွစ္ပတ္လည္ အ ခမ္း အ နား က်င္း ပ

 

ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္၊ ၂၀၁၃။ သတင္း- ပသီမ

 

 

ဇဖါရ္႐ွား အူ႐ြတ္စ္ဓမၼသဘင္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ကုိ ဒီဇင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ငါးရက္တုိင္တုိင္စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ဟဇရသ္ ခြါဂ်ာမုိအီႏြတ္ဒင္းန္ က်စ္႐ွ္တီ၊ ဟစန္၊ စန္ေဂ်ရီ သခင္ႀကီး ၏ (၈၀၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွင့္ ဟဇရသ္ဗဟာ ဒူး႐ွားဇဖါရသ္သခင္ႀကီး၏ (၁၅၁) ႀကိမ္ေျမာက္  က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔တြင္ မဂၢရိဗ္ ဆြလာမ္အၿပီး ဂူဗိမာန္ေတာ္အား သြဟာရသ္(သန္႔႐ွင္းျခင္းမဂၤလာ) ျပဳလုပ္ပါမည္။

 

ဒီဇင္ဘာ(၆)ရက္ေန႔ မနက္(၇)နာရီတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ ခတမ္ဖတ္႐ြတ္၍ အီစာေလစဝါသ္ပုိ႔သမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေမာ္လြတ္႐ွရီဖ္႐ြတ္ဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ဴမာဆြလာသ္အၿပီးတြင္ သာသနာ့အလံလႊင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆြရ္ဆြလာသ္အၿပီးတြင္ ေစ့မာအ္ မဂ်လိစ္ (ကေလးကဝါလီ) ႐ြတ္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညအီ႐ွာဆြလာသ္အၿပီးတြင္ အူရဒူဘာသာျဖင့္ မူ႐ွာေဟဒါ (ဓမၼလကၤာ)မ်ား႐ြတ္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔ မနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေစ့မာအ္မဂ်လိစ္ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပီးေနာက္ ဇုိဟုိရ္ ဆြလာသ္အၿပီးတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အဂ်မီရ္ၿမိဳ႕မွ ပင့္ေဆာင္ လာေသာ ခြါဂ်ာဆဗ္၏ က်ာဒရ္လႊာ႐ုံေတာ္အား ေဇယာရသ္ ဖာသိဟဟ္အခမ္းအနားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊

 

အဆြရ္ဆြလာသ္အၿပီးတြင္ ေစ့မာအ္မဂ်လိစ္ အခမ္း အနား ဆက္လက္က်င္းပမည္၊ ညအီ႐ွာဆြလာသ္အၿပီး တြင္လည္း တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ဓမၼကထိက အလ္ဟာဂ်္ခလီဖာဦးေအးလြင္၊ ေမာင္လာနာကာရီ မုဟမၼဒ္အလီ(ခ) ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးေဇာ္မင္းႏုိင္၊ အလ္ဟာဂ်္ေမာင္လာနာခလီဖြဟ္ ဦးသိန္းဝင္းေအာင္(ဗ႐ွဲရီ)၊ အလ္ဟာဂ်္ေဒါက္တာေဆာင္းလြင္ေအာင္၊ဆရာဦးေအာင္ေအးေက်ာ္(ဗ႐ွဲရီ(ဇဖါရ္႐ွားဂူဗိမာန္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေ႐ွ႕ေဆာင္ဆရာ)တုိ႔ကဦးေဆာင္ ေဟာၾကားၿပီးေနာက္၊ ေစ့မာအ္မဂ်လိစ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ကဝါလီအဆုိေက်ာ္ ႐ွာဟစ္အာလာမ္မွ မုိးအလင္းသီဆုိမည္ျဖစ္သည္။

 

ဆက္လက္၍ ဒီဇင္ဘာ(၈)ရက္ေန႕မနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေစ့မာအ္မဂ်လိစ္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း၊ ဇုိဟုိရိဆြလာသ္အၿပီးတြင္ ေစ့မာအ္မဂ်လိစ္/ ကစီဒါအဖြဲ႔ လုိက္ ႐ြတ္ ဆုိျခင္း၊ ညအီ႐ွာဆြလာသ္အၿပီးတြင္ က်ာဒရ္လႊာ႐ုံေတာ္မ်ားႏွင့္ စႏၷလ္နံ႔သာမ်ားကုိ ဇဖါရ္႐ွားဂူဗိမာန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ ဂူဗိမာန္တြင္ တင္ ဆက္ျခင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕(KAFTG) ဃရာနာ၏ ဦးစီးေ႐ွ႕ေဆာင္ အလ္ဟာဂ်္ေမာင္လာနာ ခလီဖႊာဟ္ဦးသိန္းဝင္းေအာင္(စရ္ကာေရဝါေဟဒီ)က ဦးေဆာင္ ၍ ေစ့မာအ္ မဂ်လိစ္ မုိးအလင္း႐ြတ္ဆုိမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေန႔ ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္အၿပီးေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ဖြေသြဟာျပဳလုပ္မည္။ အထက္ ပါပြဲေတာ္ က်င္းပရက္မ်ားတြင္ မနက္စာ၊ ညစာ(သဘ႐ြတ္) အႏၱရာယ္ကင္းထမင္းမ်ား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: