ဒိုင္းမြန္ေရွြၾကည္ဆိုတဲ့ေကာင္၏Biography အက်ဥ္း

 1)နာမည္အရင္းက IQBAAL 2)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္-၃၇လမ္း (အလယ္)CAIRO.အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၏သား၊ 3) ၁၉၉၀ခု မွ ၁၉၉၇ခုထိထိုင္းႏိုင္ငံBangrakၿမိဳ႕,Wat Phayakai တြင္ေနထိုင္ၿပီးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတု(ကပ္ခြာ)မ်ားျဖင့္လူကုန္ကူးလုပ္ငန္း။ 4)စာေကာင္းေကာင္းမတတ္ေသာ္လည္းမိမိကိုမိမိစာေရးဆရာဟုထင္မွတ္၊ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရန္ဝါသနာႀကီး၊ 5)လူမ်ိဳးကအိႏၵိေတာင္ပိုင္းမွကေလးမ်ိဳးႏြယ္၊ 6)ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကMUNAFIQ 7)အလုပ္အကိုင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ လမ္းအလယ္တြင္(ေရြွၾကည္)ထိုင္းစတိုင္လ္ ဒိုင္းမြန္း ရာင္းဝယ္ေရး။ 8)းနာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုသူဝီရသူ၏တပည့္အရင္း၊ —————————— ကုိ ကုိေဌး==> Cairo Tailor လား ? ဒါဆိုရင္ေတာ့ သက္ေသတခုထပ္ရတာေပါ့။ Cairo Tailor က နဝတ တေခတ္လံုး တႏိုင္ငံလံုးရဲ ့ စစ္ယူနီေဖာင္း အားလံုးခ်ဳပ္ဖို ့ ကန္ထရိုက္ရခဲ့တာေလ။ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာင္းေျပာင္း သူပဲ ဆက္ဆက္ရခဲ့တာဘဲ။အဲဒိေတာ့ ဒိုင္းမြန္ေရွြၾကည္က စစ္တပ္ရဲ ့လက္ေဝခံ။ ဒီေတာ့ သူနဲ ့ ပလင္တူဗူးဆို ့ ဝီရသူကေရာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိႀကေလာက္ေရာေပါ့။ via Adipati News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: