အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ပါလက္စတုိင္းပုိင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ၿဖိဳခ်မႈ အစၥေရးအား ကုလ ႐ႈတ္ခ်

အစၥေရးက မတရားသိမ္းပုိက္ထားသည့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ပါလက္စတုိင္းမိသားစု ၃၀ အား ေမာင္းထုတ္ကာ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ အစၥေရးအား ကုလသမဂၢမွ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။

“(အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ) ေဂ်ာ္ဒန္ေတာင္ၾကားမွာရွိတဲ့ ပါလက္စတုိင္းေတြရဲ႕ အေဆာက္အဦးေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္စုိးရိမ္မိပါတယ္။ အဲဒီဖ်က္ဆီးမႈက ကေလးငယ္ ၂၄ ဦးပါအ၀င္ လူ ၄၁ ဦးကုိ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ လူ ၂၀ ကုိလည္း အတိဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြေရာ၊ ဒုကၡသည္ မဟုတ္တဲ့ မိသားစုေတြေရာ ထိခုိက္တာပါ။ အခ်ိဳ႕ မိသားစုေတြဟာ ဒီလထဲမွာပဲ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျပန္ပါတယ္။ အစၥေရးက ၿဖိဳ႕ခ်လုိက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြထဲမွာ အလွဴရွင္ေတြက ေပးလွဴတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ယမန္ေန႔က ကုလမွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ့ ဂ်ိမ္းစ္ ေရာ္ေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပါတ္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ လာေရာက္လည္ပတ္ခ်ိန္ မတုိင္ခင္ေစာေစာပုိင္းကလည္း ပါလက္စတုိင္းမ်ား၏ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ၿဖိဳခ်၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳရန္ အန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႕အစည္း ၃၆ ခုမွ အစၥေရးအားတုိက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

၁၈၉၇-ခုႏွစ္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ဇီယြန္ ကြန္ဂရက္အစည္းေ၀းကတည္းက ပါလက္စတုိင္းအား သိမ္းပုိက္ရန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ကစီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕ဥေရာပရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ပါလက္စတုိင္းနယ္ေျမသုိ႔ တရား မ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ပါလက္စတုိင္းမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ကာ၊ နယ္ေျမမ်ားကုိ အပုိင္စီးၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အစၥေရးႏုိင္ငံ အျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အစၥေရးမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပါလက္စတုိင္းပုိင္နယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္လ်က္ရွိသည္။

#WestBank #Palestinian #UN #israel ##MMedia_IntShortNews

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: