သံတဲြျမိဳ့ မွ “ညီညြတ္လွဳပ္ရွား အစၥလာမ့္လူငယ္မ်ား”အဖဲြ့မွဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၄/၁၂/၂၀၁၃

သံတဲြျမိဳ့တြင္ ၁၄/၁၂/၂၀၁၃ ေန့ အစည္းအေဝးမွ “ညီညႊတ္လွဳပ္ရွား အစၥလာမ့္လူငဟ္မ်ား” အဖဲြ့မွ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား။

(၁) သံတဲြျမိဳ့ ေပၚနွင့္အနီးအနားရြာမ်ားတြင္ “ညီညႊတ္လွဳပ္ရွား အစၥလာမ့္ လူငယ္မ်ား” အဖဲြ့မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ အသက္ေပးခုခံကာကြယ္သြားမည္။

(၂) သံတဲြျမိဳ့ေပၚရပ္ကြက္တစ္ခုစီ၌ေသာ္လည္းေကာင္း/ မြတ္ဆလင္မ္ မ်ားေနထိုင္ရာ ရြာတစ္ရြာစီ၌ေသာ္လည္းေကာင္း “ညီညႊတ္လွဳပ္ရွားအစၥလာမ့္ လူငယ္” အဖဲြ့ဝင္ ၂၅ ဦးမွတာဝန္ခဲြေဝယူရန္။

(၃) ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ လူငယ္ ၂၅ ဦးမွ တူညီေသာခရာ တစ္ခု နွင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာ ထားရိွရန္။

(၄) ရပ္ကြက္တစ္ခု(သို့မဟုတ္)ရြာတစ္ရြာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္းေသာ လူငယ္ ၂၅ ဦးမွ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ အိမ္အေရ အတြက္ မ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္ စာရင္းယူကာ စနစ္တက်ျဖင့္ မိမိတာဝန္ယူေနေသာ ေနအိမ္နွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အသက္ကို ပဓါန မထားပဲ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ ခုခံကာကြယ္ၾကရန္။

(၅) တာဝန္က်ရာ လူငယ္ ၂၅ ဦး လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူထားစဥ္ မိမိတို့ တာဝန္ယူထားရာ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မြတ္ဆလင္္မ္အိမ္ တစ္လံုးလံုးအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ မီးစတင္ရိွဳ့သည္နွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ မိမိတို့မွလည္း ၎ရပ္ကြက္ တြင္ရိွေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေနအိမ္အားလည္း မီးျပန္လည္ရိွဳ့ရမည္။သို့ေသာ္ မိမိတို့ အစၥလာမ္မ်ားဖက္မွ စတင္ မီးတင္မရိွဳ့ရ။ပါးလာကိုက္လွ်င္ နားျပန္ကိုက္ရမည္မွာ ဓမၼတာေပမို့ ျပန္လည္မီးရွိဳ့ တုံ့ျပန္ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု သံတဲြျမိဳ့ “ညီညြတ္လွဳပ္ရွား အစၥလာမ့္လူငယ္မ်ား” အဖဲြ့မွ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္သည္။

(၆) မိမိတို့ တာဝန္ယူထားရာ သံတဲြျမိဳ့ေပၚရပ္ကြက္ (သို့မဟုတ္) ရြာမ်ားမွ ေနအိမ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ စတင္မီးတင္ရိွဳ့သည္ျဖစ္ေစ/ အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္လာလွ်င္ျဖစ္ေစ မိမိတို့ တာဝန္ယူထားရာ မြတ္ဆလင္မ္ ေနအိမ္မ်ား နွင့္ မြတ္ဆလင္မ္ မ်ားအား အစြန္းကုန္ ခုခံကာကြယ္ေပရမည္။ေလာကတြင္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတည္းသာ ေသရျခင္းျဖစ္ရကား မိမိတို့ဘဝတြင္ အက်ိဳးရိွရိွေသဆံုးသင့္ေပသည္။မိမိမြတ္ဆလင္မ္မ်ား၏ အသက္ကို ခုခံကာကြယ္၍ေသဆံုးျခင္းကား ျမင့္ျမတ္ေသာ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေရာက္ရိွေနေသာ ျမိဳ့ေပၚရပ္ကြက္ (သို့မဟုတ္) ရပ္ရြာတြင္ အျခားရပ္ကြက္ မွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ၇ ဦး နွင့္ အရံအဖဲြ့ မ်ားမွ အင္အားျဖည့္တင္းျပီး တစ္ဦးခ်င္းစီမွ စြမ္းစြမ္းတမံ ခုခံကာကြယ္ ေပးရမည္။ဟု သံတဲြျမိဳ့ “ညီညႊတ္လွဳပ္ရွား အစၥလာမ့္လူငယ္မ်ား” အဖဲြ့မွ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

ေရာင္ျခည္ဦး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: