အခမဲ့ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးေသာအစီအစဥ္မွာ မသမာမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သတင္းေပါက္ၾကား

လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္အတြင္းမွစ၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္အသီးသီးရိွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးစာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဦးစီးသည့္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူလ်က္ရိွသည္။ ၄င္းတို႔ကို ဒီဇင္ဘာလကုန္မွစတင္ကာ သံုးလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ရံုးမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္အစီအစဥ္ဟု သိရသည္။ ထိုစီမံခ်က္မွာ မိမိတို႔၏အစီအစဥ္မဟုတ္သလို မိမိတို႔မွ အလ်ဥ္းမသိရိွပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္းေကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုမူ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးဟုဆိုလ်က္ သေႏၶမတည္ႏိုင္ေတာ့မည့္ ပဋိဇီ၀စမ္းသပ္တားျမစ္ေဆးမ်ား၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္သြားေစမည့္ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ လိမ္ညာထိုးသြင္းရန္ မသမာမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၀င္တစ္ဦးထံမွ သတင္းေပါက္ၾကားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခမဲ့အစီအစဥ္ဆိုကာမွ်ျဖင့္ မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ လက္ခံျခင္းမျပဳအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆးရည္မွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုသရန္ အလြန္ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္လာပါက မိမိယံုၾကည္ရေသာ သမားေတာ္မ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္သာ ျပသေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ မဆိုစေလာက္ေသာေငြေၾကးသက္သာမႈျဖင့္ ေရရွည္က်န္းမာေရးကို အလဲအလွယ္ မျပဳအပ္ေၾကာင္း၊ ကာယကံရွင္မွ လက္မခံလွ်င္ အဓမၼေဆးထိုးခြင့္မရိွသည္သာမက ယင္းသို႔ျပဳလွ်င္ တရားဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ဥပေဒသမားတစ္ဦးမွ ေမးျမန္းသူတို႔အား သတိေပးရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ထိုအျပင္ ခြန္ဒီးယမ္ ဖဘ တြင္လည္း “ခ်င္းျပည္နယ္သို ့ နယ္လွည့္ေဆးကုေပးေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္မွ စစ္သားမ်ားဟာ ေဆးအေၾကာင္း နားမလည္ေသာ ရြာသူရြာသားေတြကို သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနေသာ ေသာက္ေဆး စားေဆးမ်ား ေပးကာ အႏုနည္းနဲ႕ သတ္ျဖတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေရးေပၚသတင္း ရရွိ (ခ်င္းလူမ်ိဳးတိုင္း မိမိတို႕နဲ႕ နီးစပ္ရာကို အေၾကာင္းၾကား တားျမစ္ အသိေပးၾကပါ)”ဟူသည့္ သတင္းတစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ေဖၚျပထားသည္။

စိုင္းစိုးစိုး(ကေမာၻဇေျမ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: