Breaking News: အေမရီကန္သံအမတ္UN အ ဖြဲ႕အ စည္း နွင့္ INGO အ ဖြဲ႔ အ စည္း မ်ား သည္ ရပ္ကြက္ ရိွ ရို ဟင္ ဂ်ာ တိုင္း ရင္ သား မ်ား နွင့္ ေတြ႔ ဆုံ ၿခင္း

 

16.12.13

 

 

 


ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္ရိွခ့ဲေသာ အေမရီကန္ သံအမတ္UN အဖြဲ႕အစည္း နွင့္ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ရပ္ကြက္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္သားမ်ားနွင့္ ေတြ႔စုံခ့ဲေျကာင္း မည္သည္အစိုးရအဖြဲ႔စည္းမွ အတားစည္းမလုပ္ခ့ဲေျကာင္း ေဒသာခံမ်ားမွ သိရိွရပါသည္၊၊ ေဆြးေႏြးမူတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္သားမ်ား၏ လက္ရိွအေျခအေန စားဝတ္ေနေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ အလုပ္အကိုင္ ၊ အႃကမ္းဖက္ခံရမူ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္၊၊ ထို႔ေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္သားမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးကို ကြင္းဆင္ေလ့လာခ့ဲရာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္သို႔ေရာက္ခ့ဲသည္၊၊ ထို႔အိမ္တြင္ ျပည့္ပ အဖြဲ႔စည္းမ်ားက စား၀တ္ေနေရးကို ေမးျမန္းခ့ဲရလက္ရိွစားေသာက္ေနေသာ ဟင္းအိုး ထမင္းအိုးမ်ားကို ဖြင့္ျကည့္ခ့ဲသည္၊၊ ထိုေနာက္ကယ္ ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ေပးထားေသာ ပဲ ဆန္း မ်ားကို ယူုျပာ ခ့ဲသည္၊၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာပဲ ဆန္းမ်ားကို ျကည့္၍ သင္တို႔ဤအစားအေသာက္မ်ားကို ဘယ္လို႔စားေန တာလဲ ေရာဂါ ေတြ ရႃကမွာေပါ ,ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးက ဘယ္လို႔ လုပ္ရမလဲ ရတာေတြနဲ႔ လမ္းေဘးကေပါက္တ့ဲ အရြက္ေတြကိုပဲ စားေနတာပါ, ဒါေတြမစားဘူးဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔အသက္က ရွင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ယခင္ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ အမ်ိဳးသားေတြ က်ပန္းအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္္ျပီး ေကာင္းမြန္းစြာျဖင့္ စားေသာက္ခ့ဲပါတယ္ ယခုအခ်ိန္မွာ အျပင္ကိုလဲ ထြက္လိုမရဘူး ထြက္လို႔ရခိုင္ေတြက ေတြ႔ခ့ဲရင္ အသက္ပါ မခ်မ္းသားပါဘူး။

 

ဒါေျကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးက ေပးတ့ဲ အစားအေသာက္ေတြကို အမွီျပဳ စားေနတာပါ၊၊ထို႔ေနာက္ ရြာအတြင္းရိွ အိမ္မ်ား ပ်က္စီး ေနပုံမ်ားကို ေလ့လာခ့ဲရာ အနီအနားရိွ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္သားမ်ားကို ေမးျမန္းခ့ဲရထို႔အိမ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ေငြေၾကးလို႔အပ္လို ထုခြဲျပီးေရာင္ေနတာပါ ယခင္ကဆိုရင္ ထို႔အိမ္က သိန္း ၄၀ , ၅၀ ရပါတယ္ အခုက. ၁ သိန္း , ၂သိန္း ေလာက္ပဲ ေရာင္းလိုရပါတယ္, ဒီအတိုင္ ႃကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္တို႔အသက္ေတြ ရွင္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေတြ ကို ေရာင္းျပီး မိသားစုရဲ႕လို႔အပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စည္းေပေနရတာပါ ဟုမ်က္ရည္မ်ားစြာနဲ႔ တင္ျပာခ့ဲသူက မာမတ္ဆူတန္ျဖစ္ပါတယ္ထိုေနာက္ လုံျခဳံေရး အျဖစ္ လိုက္ပိုေပးေနသူ (ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္သား) ကို ေမးျမန္းခ့ဲပါတယ္၊၊ မင္းတို႔ရြာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴက အစၥလာမ္လာ ရခိုင္လာ ထို႔ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္
သား က ရခိုင္ျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴက အစၥလာမ္မဟုတ္ပါဘူး ရခိုင္ပါပဲ ,အစၥလာမ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴေပးခ့ဲတာ မရိွပါဘူး အျမင့္ဆုံးကရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္ မွဴးပဲရိွ ပါ တယ္ ထို႔ေနာက္မင္းတို႔မွ မွတ္ပုံတင္ရိွခ့ဲလာလို႔ေမးခ့ဲသည္ကို ထို႔သူကပဲ ဆက္လက္၍ ေျဖဆိုခ့ဲပါတယ္ကြ်န္ေတာ္တို အဖိုးေတြ လက္ထပ္တုန္းက အမ်ိဳး သား မွတ္ပုံတင္ေတြ ရခ့ဲပါတယ္,လူမ်ိုးကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးခ့ဲပါတယ္ တခ်ိဳးအစၥာလာမ္ေတြမွ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ေပးခ့ဲပါတယ္ တခ်ိဳႃကေတာ့ရခိုင္မြတ္ဆလာင္မ္ လို႔ ေပး ခ့ဲပါ တယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ထပ္မွ အျဖဴကဒ္ပဲေပးပါတယ္ လူမိိ်ဳးႃကေတာ့ ဘဂၤလီလို႔ေပးပါတယ္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က ေပးျခင္သလိုေပတာ ပါထိုကဒ္ျပား (အျဖဴေရာင္) ေတြက ေပးကနီသူတို႔ေျပာခ့ဲတ့ဲစကားကို ကြ်န္ေတာ္အခုတိ မွတ္မိပါေသတယ္၊၊ထို႔အခ်ိန္တြင္ UNအဖြဲ႔စည္းမွာတစ္ဦးက စကားဖ်က္၍ ေမးပါ တယ္ ဲဲဲဲသူတို႔ဆို တာဘယ္သူကိုေျပာတာလဲ ? လဝက ကို ေျပာတာပါ လို႔ ေျပာခ့ဲပါတယ္၊၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရိွဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္သားေတြပါ မေန႔တေနက ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ ကဝင္းလာတ့ဲ အေနာက္သား ဘဂၤလီ ရခိုင္ေတြကို တိုင္းရင္သားအျဖစ္လကၡံျပီး ေရွ႕နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေနထိုင္လာခ့ဲတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္း သားေတြကိုၾကေတာ့ မေန႔တေန႔က ခိုးဝင္လာတယ္လို႔စြတ္ဆြဲျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔သမိုင္းဝင္ အေဆာင္အဦးေတြ ဘာသာေရး ဗလီေတြ သခ်ႌင္းေတြကိုဖ်က္စီး မီးရွဴး လူေတြကို အရွင္လတ္လတ္ သတ္ခ့ဲတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ ပညာသင္ခြင့္ကိုပိတ္ စီးပြားေရး က်န္းမာေရးလမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရး တရပ္ကြက္နွင့္ တရပ္ကြက္ သြားလာခြင့္ေတြကို တခုမက်န္ ပိတ္ထားခ့ဲတာ ကြ်န္ေတာ္သက္ပါပဲကြ်န္ေတာ္တို႔ကတိရိစၦာန္လို႔ေန ေနရာတပါ, ဒါေတြ သည္းမခံနိုင္လြန္း လို႔ပင္လယ္ ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီးနိုင္ငံျခား သြားေနတာပါ၊၊ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႔ဘ၀ေတြကလူျဖစ္က်ိဳးမနတ္ပါဗ်ား၊၊ ထို႔ေနာက္ UN အဖြဲ႔စည္းမွ ကြ်န္ေတာ္ကို ေျပာခ့ဲေသတယ္ မင္းတို႔ေတြ တစ္နွစ္ေက်ာ္နွစ္နွစ္နီပါ ရိွေနျပီးပဲ သည္းခံလက္စနဲ႔ေနာက္အခ်ိန္နဲနဲ႔ပဲေစာင္ပါ,ရခိုင္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ႃကိန္ေျခာက္လာလိမ္မယ္ မင္းတို႔ေတြ ဒီးရြာကို ေက်ာ့ခိုင္ျပီး ထြက္မသြားျကပါနဲ႔ အခ်ိန္ေတြက နီကပ္လာေနျပီး မွ်မႃကမီး မင္းတို႔ လိုခ်င္ေနတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ တစ္ခုမက်န္ရရိွလာလိမ္မယ္ သည္းခံေပးႃကပါ စသည္ကျဖင့္ ေျပာႃကခဲ့သည္၊၊

 

စစ္ေတြျမိဳ႕မွာေပပို႔ ေသာသတင္းအတိုင္ ေရ၍မွ်ေဝလိုက္ပါသည္၊၊

 

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ကို
ကိုးကား၍

 

by ကိုမိုးသူ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: