လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပၚကုလအေထြေထြ ညီ လာ ခံ မွာ မဲ ခြဲဆံုးျဖတ္ မယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ရန္ရွိတယ္။ မႏွစ္က ရခုိင္ၿပည္နယ္ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ အၾကီးအက်ယ္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ထုိကိစၥ အတြက္ အလြန္ စုိးရေၾကာင္း၊ ၿမန္မာ တစ္နဳိင္ငံလုံးတြင္ လည္း မြတ္ဆလင္ မ်ား ကုိ ဖိႏွိပ္ၿခင္း၊ လူ႔အခြင္႔အေရး စသည္ ႔ အပါအ၀င္ ဆုံးၿဖတ္မည္ၿဖစ္မယ့္ အစီအစဥ္ကုိ မေန႔က ရက္ေရႊ႕ ဆိုင္းလုိက္တဲ့ သတင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Andrew Patrick ဦးေဆာင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ျမစ္ႀကီး နားၿမဳိ႕ ကုိ သုံးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ဒီေန႔ေရာက္ရွိတဲ့ သတင္းကုိ ပူးတြဲ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။
ဗီဒီယုိ နားေထာင္ ရန္ လင္႔ၿဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: