ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ဟု အေမရိကန္သံအမတ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္လ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

ထို႔အတူ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ရန္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ “အေရးပါဆံုး ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္” ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာမစ္ ခ်ယ္လ္က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္က ၎၏ေနအိမ္၌ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းသမားအခ်ဳိ႕ကို ေန႔လယ္ စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံစဥ္ ယခုကဲ့ သို႔ ေျပာၾကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ တပ္မေတာ္အား အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္၌ ထားရွိထားမႈမရွိျခင္းက အစိုးရစနစ္အ တြင္းရွိ ယင္း၏အခန္းက႑ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း၌ ယင္း၏ပါ၀င္မႈအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေစ သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုလိုက္သည္။

 

“ဒါဟာ အဓိက ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးတဲ့ သမိုင္း ေၾကာင့္ပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။ “တပ္မေတာ္က သူတို႔အေန နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကို အေလးထားတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အေလးထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ လံုး၀ အားတက္စရာတစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

 

“ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ျခင္းကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးတာ ျမင္ရဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ တိုးတက္လာတာ ျမင္ရဖို႔နဲ႔ ဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတာ ကို ျမင္ ရဖို႔အတြက္ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမလဲဆိုတာက ေတာ့ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

 

“လူတိုင္းက သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အတိတ္တုန္းက သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ ကို လမ္းေခ်ာ္သြားေအာင္ လုပ္တဲ့သူတို႔မို႔ပါ”ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

 

တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအားအင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္လာေစရန္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမွာ “လက္ရွိအေနအထားဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲသြားၿပီဆိုတာ အမွန္ တကယ္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ လူတိုင္း ယံုၾကည္လာဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

 

ဗမာလူမ်ားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း အေမရိကန္သံအမတ္ မစ္ခ်ယ္လ္က ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မိမိအေနျဖင့္ အားရေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႔ ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 

“တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ဘာေတြလဲဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဆံုးရံႈးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္ရခ်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ျပည္နယ္ေတြအတြင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတဲ့ အေနအထားကို လိုခ်င္တယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ကို ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဘာသာစကားအရ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗမာေတြကလႊမ္းမိုးထားတာမဟုတ္ ဘူးလို႔ ယံုၾကည္လာမွာပါ”ဟု မစၥတာမစ္ခ်ယ္လ္က ဆိုသည္။

 

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္လာရန္အတြက္ “ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ လိုအပ္တဲ့အျပင္ ႏွစ္ ဖက္စလံုးရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး   ေျဖေဖ်ာက္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညိႇဖို႔အတြက္လည္း ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ခ်မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေထာက္ျပ သြားခဲ့သည္။

 

“လက္ရွိအေနအထားေတြက မွန္ကန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရွး႐ႈေနတယ္ဆိုရင္” ဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

 

ထို႔အတူ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ စတင္ရန္ႏွင့္ ယင္းမွာ ႐ိုးသားေလးနက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၿပီး အားလံုး ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ “ဒီေမးခြန္းအတြက္ အေျဖတိတိပပ မရွိျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအေရးပါဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လို႔ပါ”ဟု ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ စည္းလံုးမႈရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း ျဖင့္ မည္သည့္အခါကမွ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ ဟု ေစာဒကတက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း မစၥတာမစ္ခ်ယ္လ္ က ဆိုသည္။

 

တိုင္းျပည္စည္းလံုးေရးအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းမွာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ ၿပီး ယင္းအေျခအေနတစ္ရပ္ရွိမွသာ “အားလံုးဟာ သူတို႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ေလးစားမႈေပးတယ္လို႔ခံ စားလာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတို႔က ညီၫြတ္ေနပါမယ္။ မတူကဲြျပား ျခားနားၾကေပမယ့္လည္း အားလံုး ဟာ အတူတူလို႔ ျမင္လာၾကမယ္”ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကူညီႏိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္အျပင္ “ေဒသတြင္းမွလည္း ကူညီရန္စိတ္၀င္စားသည္” ဟု မစၥတာမစ္ခ်ယ္လ္က ဆိုသည္။ “လူတိုင္း က ဒီႏိုင္ငံ ကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ၾကသလို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အင္ဂ်င္တစ္လံုးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစခ်င္ၾကပါတယ္”ဟုလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: