လႊတ္ေတာ္က အီရန္အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ျပဳလုပ္ပါက ဗီတုိသံုးကာ ပယ္ခ်သြားမည္ဟု အုိဘားမားေျပာ


M-Media
ႏ်ဴးလီးယား ကိစၥအတြက္ အီရန္ႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား သမၼတအုိဘားမားက ဗီတုိသံုး၍ ပယ္ခ်မည္ဟုသိရသည္။

‘အီရန္ႏ်ဴးကလီးယားကင္းစင္ေရး အက္ဥပေဒ ၂၀၁၃’ ဟု အမည္ရသည့္ အဆုိပါ ဥေပဒမူၾကမ္းကုိ ၾကာသာပေတးေန႔က ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကရတ္တစ္ႏွင့္ ရီပက္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္မတ္ ၂၆ ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိမူၾကမ္းတြင္ အီရန္ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ပိတ္ပတ္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ေရးသားထားၿပီး၊ အစၥေရးက အီရန္ကုိ တုိက္ခုိက္ပါက အေမရိကန္က အစၥေရးအား စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ေထာက္ပံမႈမ်ား ေပးအပ္ သင့္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း သမၼအုိဘားမားက သံတမန္ေရးအရ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ အီရန္ႏုိင္ငံ၏ ကတိအား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ အင္အားႀကီး ၆ ႏုိင္ငံတုိ႔အား အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးရမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိမူၾကမ္းအား လာမည့္ ဇန္န၀ါရီအထိ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာ စီပြားေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္အတြက္ တီဟီရန္၏ ႏ်ဳးကလီးယားအစီအစဥ္အား ရပ္တန္႔ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အီရန္ႏွင့္ အင္အားႀကီး ၆ ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾကာသာပေတးန႔က ဂ်ီနီဗာတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
Ref: Voa News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: