ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ မြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ ညီလာခံႀကီး ျပဳလုပ္မည္


ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ မြတ္စလင္ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ နယ္ပယ္ မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ညီလာခံႀကီးတစ္ခုကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံ တုိရြန္တုိၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ထုိညီလာခံအား The Reviving the Islamis Spirit (RIS) အမည္ေပးထား ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ကာ ေျမာက္အေမရိက ႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၂၀၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခင္ကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအခမ္းအနားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ မြတ္စလင္ မဟုတ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ကာ၊ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားတြင္ အေနာက္တုိင္းမွ ေက်ာ္ၾကားေသာ မြတ္စလင္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဆရဒ္ ဟူစိန္ နာဆာရ္၊ ဟဘိဘ္အလ္ ဂ်စ္ဖရီ၊ တာရစ္ရမဒန္ စသည္တုိ႔အပါအ၀င္ ပညာရွင္မ်ားစြာပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ့္ ဓမၼတရားမ်ားကုိ ေဟာၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အစၥလာမ့္ဓမၼေတးမ်ားကုိ သီးက်ဴးသည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ Raihan ဟူေသာအဖြဲ႕လည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူရႊင္ေတာ္ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မဇ္ေဂ်ာ့ ဘရာနီလည္း လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ဟု သိရသည္။

Ref : Islam RU

#MMedia_IntShortNews

M-Media Link => http://www.m-mediagroup.com/news/22151

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: