သံတြဲျမိဳ႕ဂ်ာေမ့ဗလီၾကီး၏အဇန္တိူင္တစ္ခုျပိဳက်ပ်က္စီးမည့္အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္းျပင္ဆင္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံရ

သံတြဲျမိဳ႕လယ္၌ရွိေသာစြႏၷွီဂ်ာေမဗလီၾကီး၏အေနာက္ဘက္အာဇန္တိုင္အေဟာင္းၾကီးမွာစတင္ေဆာက္လုပ္သည့္၁၉၄၈ခုနွစ္ကတည္းကယေန

႕အထိျပင္ဆင္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရသျဖင့္ျပိဳက်ေတာ့မည့္အေနအထားဆိုက္ေရာက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ဗလီေဂါဗကအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ဦးခင္ေမာင္လတ္က
`ဗလီၾကီူအာဇန္တိုင္ကျပင္မယ္ဆိုရင္ေငြေၾကးပိုင္းအရပူစရာမလိုပါဘူးသက္ဆိုင္ရာကလူေတြခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာမလိုရင္ခ်က္ခ်င္းျပင္လိုက္လို႕

ရတယ္ ေညာင္ပင္တစ္ပင္ေပါက္ေနတာလဲ
ဒီေန႕ အျမန္ရွင္းလိုက္ရတယ
အခုဗလီေတြေတာင္ဖ်က္ေနတာ
ဗလီျပင္ဖို႕ဆိုရင္ခြင့္ျပဳဖို႕ေနေနသာသာဖ်က္ပဲဖ်က္ခ်င္ေနၾကတာကိုဗ်´
ဟုေျပာၾကားသည္။
ငါးသိုင္းေခ်ာင္းမွေျပာင္းလာေသာ
သံတြဲျမိဳ႕ေနမြတ္စလင္တစဦးက္
ငါးသိုင္းေခ်ာင္းကဗလီမွာဆိုအမိုးေတာင္မရွိတာဒီမွာကေတာ္ေသးတယ္လို႕ေျပာရမယ္
ဟုေျပာၾကားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: