ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ုံးမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ ၆၁ ဦးခန႔္အပ္ ယင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမၽွတမႈမ်ိဳးမျဖစ္နိုင္ဟု နိုင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕ သုံးသပ္

ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာအရာရွိ ၆၁ ဦးကို ခန႔္အပ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ တရားမမၽွတမႈမ်ိဳး မျဖစ္ နိုင္ဟု နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ သိ ရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား ေတြ႕ဆုံရာ တြင္လည္း တပ္မေတာ္အရာ ရွိ ေဟာင္းမ်ား အား ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ခန႔္အပ္ထား ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း ကဲ့သို႔ ခန႔္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ တရားမမၽွတမႈ မ်ိဳးမျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း NDF ပါ တီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား မၽွတမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ လို႔ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႀကီးကေတာ့ အျမဲတမ္းေျပာေနတာပဲေလ။ တပ္မေတာ္သားေတြ ကို ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးမွာ ခန႔္ လိုက္လို႔ ထူးျခားၿပီးထိခိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေဆြက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို့ ခန့္အပ္လိုက္ ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ့မ်ားကို အင္အားတိုး ခ်ဲ့ခ်ထားျခင္းသာျဖစ္နိုင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈအ ေပၚထိခိုက္နိုင္ျခင္းမရွိေျကာင္း အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ မွ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မွ်တ တယ္။ မမွ်တဘူးဆိုတာကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစိတ္ထားေပၚမွာပဲ မူတည္ပါမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကလဲ နီးေနတယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြ နားလည္ ေအာင္ ေစာေစာစီးစီးခန့္လိုက္ တာ ေကာင္းတယ္လို့ ျမင္ပါ တယ္” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာ သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေကာ္မရွင္တြင္ ခန့္အပ္လိုက္ ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈမရွိသည္မ်ား ျပု လုပ္ရန္ ျကိုတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လည္းျဖစ္နိုင္ေျကာင္း ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ဌ ဦးသုေဝ က ေျပာသည္။

”သူတို့လူေတြပဲ ေကာ္မ ရွင္မွာ ခန့္လိုက္ေတာ့ ျကိုတင္ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုလုပ္လိုက္သ လိုပဲေပါ့ဗ်ာ။ တရားမွ်တမႈမရွိ တာေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္”ဟု ဒီမိုကရစ္တစ္ပါတီဥကၠ႒ဌ ဦးသု ေဝက ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္မွစတင္၍ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ုပ္ရံုး(ျကည္း)မွ ဗိုလ္မႉး အဆင့္ရွိသူ ၅၈ဦးအား လက္ ေထာက္ညွြန္ျကားေရးမႉးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ျကီးအဆင့္ ရွိသူသံုးဦးအား ဦးစီးအရာရွိ မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အဖြဲ့ ခြဲရံုးမ်ား တြင္ ခန့္အပ္ လိုက္ေျကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အမိန့္ေျကာ္ျငာအမွတ္ ၄၇/ ၂၀၁၃ အရ သိရသည္။

Yangon Media Group

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: