ကမာၻ႔တဝွမ္း ဟလာလ္ စားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္ အဆမတန္ ထုိးတက္လာ

Uncontrolled growth of halal food sector
ကမာၻ႕ဟလာလ္ေစ်းကြက္ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ တရား၀င္ မဟုတ္တဲ့ ဟလာလ္စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဟာ ေဒၚလာ တစ္ ထရီလီယံ တန္ဖိုးေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ အထိ ထိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံတန္ဖိုးအထိ ဆိုက္ေရာက္သြားဖို႔ရိွေနပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ရတာက မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားအနက္ အစၥလာမ့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔အညီ စီမံထားတဲ့ အစားအစာေတြအေပၚ ႏွစ္သက္မႈႏႈန္းျမင့္မားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟလာလ္ စားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္ကို အဆမတန္ ထိုးတက္သြားေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Chulalongkorn တကၠသိုလ္က ဟလာလ္သိပၸံဌာန Halal Science Center (HSC) ရဲ႕ တည္ေထာင္ ညႊန္ၾကားသူ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Winai Dahlan မွ မၾကာေသးခင္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ Sunday’s Zaman သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားလိုက္တာကေတာ့ – “ ဒီေစ်းကြက္ ျမင့္မားက်ယ္ျပန္႔လာမႈမွာလည္း အႏ ၱရာယ္ေတြ ရိွလာတတ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စားသံုးသူေတြဟာ ဟလာလ္ တံဆိပ္ေပၚက ပါ၀င္ပစၥည္းေတြကို က်က်နန မဖတ္ရႈတာရယ္၊ ဟလာလ္ တံဆိပ္ေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲလြန္းတာရယ္ေၾကာင့္ပါဘဲ ” တဲ့။

ဒါ့အျပင္ သူက “ တကယ္လို႔ အသင္ဟာ လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေအာင္ စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ခံစားရရင္ အသင့္အေနနဲ႔ အႏ ၱရာယ္ ရိွၿပီလို႔ ဆိုလိုရာေရာက္ပါတယ္။ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္အမ်ားစုက ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိၾကမွာပါ။ ဟလာလ္စားေသာက္ကုန္ က႑ေတြမွာလည္း ဒီလိုတူညီတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ေတြက ေလာက္ေလာက္လားလား တင္းၾကပ္မႈ ရိွမေနေတာ့ စားသံုးသူမ်ားအေနနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြကို ေစ့စပ္စြာ ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ၀ယ္ယူစားသံုးဖို႔လိုပါတယ္။ ဟလာလ ္တံဆိပ္တပ္ ထုတ္ကုန္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ ဟရာမ္ (စားေသာက္အသံုးျပဳခြင ့္မရိွတဲ့ပစၥည္း)ေတြ ပါေနတာကို ေတြ႕လာရလို႔ပါပဲ ” ဆိုၿပီး ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေလ့လာမႈမ်ား အရ ဟလာလ္ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဟရာမ္ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အေထာက္အထား ရရိွခဲ့ၾကတယ္။ ဒီက႑မွာ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ နဲ႔ မ်က္ေျခမျပတ္စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ေလ့လာမႈက ေထာက္ျပေနတယ္လို႔ Dahlan က ဆိုပါတယ္။

Dahlan ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမာၻ႕ဟလာလ္ ေစ်းကြက္ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ တရား၀င္ မဟုတ္တဲ့ ဟလာလ္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈဟာ ေဒၚလာ တစ္ ထရီလီယံ တန္ဖိုးေက်ာ္လြန္ေနတဲ့အထိ ထိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံ တန္ဖိုးအထိ ဆိုက္ေရာက္သြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္လို႔ သိရတယ္။ မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားကလည္း ဟလာလ္စားကုန္နဲ႔ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေပၚ မ်က္ေစ့က်မႈ ျမင့္မားေနပါတယ္။ ထူးျခားေနတာကေတာ့ ဟလာလ္ အစားအေသာက္ကို ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ အဓိက ထုတ္လုပ္သူေနသူေတြဟာ ဘရာဇီးလ္၊ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ နဲ႔ ထို္င္း စတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဒီက႑ထဲ ေစ်းကြက္ေ၀စု အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိယူထားတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တူရကီလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔လည္း ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ထုတ္လုပ္ႏို္င္ေအာင္ ႀကီးမားလွတဲ့အေျခခံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ နဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္သားအင္အား ရရိွဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။

၁၈ ႏွစ္တာသက္တမ္းရိွ HSC မွာ မြတ္စ္လင္မ္ လုပ္သားအင္အား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ ဟလာလ္ စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္အတြက္ ပထမဆံုး တည္ေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ မြတ္စ္လင္မ္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ၾကတဲ့ အတိုင္ပင္ခံဘုတ္အဖြဲ႕ တစ္ရပ္ရိွပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ အာဆီယံႏို္င္ငံ အေနနဲ႔ ဟလာလ္စားကုန္ ေစ်းကြက္ေ၀စုထဲ တိုးျမွင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက က႑အားျဖင့္ ပေရာဂ်က္ေတြကုိ စံနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဟလာလ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရး စတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးေနသလို၊ ဒီက႑နဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ တတ္ကၽြမ္းေအာင္ ေလ့လာသင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္ေနပါတယ္။

အလွကုန္ပစၥည္းကေန ေဆး၀ါးမ်ားအထိ၊ အစားအေသာက္ကေန အထည္အလိပ္အထိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာကို ဒီစင္တာက အႏုစိပ္ သုေတသနျပဳလ်က္ရိွတယ္။ ဒီသုေတသနျပဳခ်က္ေတြက အသားစ တစ္စပင္လွ်င္ ဟလာလ္နည္းနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ထြက္ရိွလာမႈ ဟုတ္မဟုတ္ကို သက္ေသျပႏိုင္တယ္လို႔ Dahlan က အေလးအနက္ထားေျပာၾကားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပင္လယ္စာမ်ားဟာ ဟလာလ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ထဲ ျဖည့္ထည့္လိုက္တဲ့ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ဟရာမ္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ပင္လယ္စာ စည္သြပ္ဗူးေတြထဲမွာ (အစၥလာမ္က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ) ၀က္သားေတြ ပါ၀င္ေနတာကို HSC ရဲ႕စစ္ေဆးမႈမ်ားထံက အေျဖထြက္လာပါတယ္ ဆိုၿပီး သူက ဆက္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

“ အလွကုန္ပစၥည္းေတြထဲ ၀က္ဆီပါ၀င္ေနမႈကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုပစၥည္းမ်ဳိးပါ၀င္ေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ အမ်ဳိးအစားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေသးစိပ္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကေန စာရင္းျပဳစုခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ စားသံုး၀ယ္ယူသူေတြ အလြယ္တကူ သိရိွႏိုင္ေအာင္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ iPhone application တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္။ ဟလာလ္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအခ်ဳိ႕က အေခ်ာသတ္ ထုပ္ပိုးျဖန္႔ခ်ိတဲ့အခါမွာ ဟရာမ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေရရွည္အထားခံေအာင္ အသံုးျပဳပစၥည္းေတြမွာ (ဂ်ယ္လီေတြထဲမွာ သံုးတဲ့) ၀က္ရိုးအမႈန္႔ေတြ ထည့္သြင္းေလ့ရိွတဲ ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ Dahlan က အတန္တန္သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဟလာလ ္စားေသာက္ကုန္က႑က တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ တူရကီ အပါအ၀င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေစ်းကြက္ေတြထဲ ေျခဆန္႔ဖို႔အထိ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕အဆိုအရ သိရတယ္။

“ ဟလာလ္စားေသာက္ကုန္က႑ကို ျပည္တြင္းမြတ္စ္လင္မ္္ေတြအတြက္ ဖန္တီးခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈအရ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဟလာလ ္ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားျဖင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးနဲ႔ု ကုန္အမ်ဳိးအစားေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရိွေနပါတယ္။ တူရကီမွာ ဟလာလ္ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးႏိႈးေဆာ္မႈ ျမင့္မားေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ HSC သင္တန္းတက္ေနၾကတဲ့ တူရကီႏိုင္ငံကလူေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မနည္းမေနာပါပဲ။ တူရကီနဲ႔လုပ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးထဲမွာ မ်ားမၾကာမီ ဟလာလ္စားေသာက္ကုန္ေတြလည္း ပါ၀င္လာႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ” လို႔ အစိုးရအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Ref: Eat Halal.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: