“ဒီလိႈင္းသတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ ႐ုပ္ သိမ္း သည့္ အ ထဲ ပါ ၀င္”

 


ထုတ္ေ၀ခြင့္လိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းမည့္ သတင္းစာ ၁၂ ေစာင္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ထုတ္ေ၀မည့္ ဒီလႈိင္းသတင္းစာပါ၀င္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္း မ တြင္ ေျပာ သည္။

 

ထုတ္ေ၀ခြင့္ခ်ထားေပးၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္း စာ ၁၂ ေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

“ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းမယ့္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ပုဂၢလိကသတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ၃၁ ေစာင္ ခြင့္ျပဳထားရာတြင္ သတင္းစာ ၁၈ ေစာင္သာ သတ္မွတ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အတြင္း ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ က်န္ ၁၂ ေစာင္တြင္ ခုနစ္ေစာင္မွာ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခ့ဲပါ ေသာ္လည္း က်န္ငါးေစာင္မွာ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

 

ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔သည့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ဒီလိႈင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာလည္း ပါ ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္အသိမ္းခံရတ့ဲ သတင္းစာမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀လုိပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

“အခု လုိင္စင္သိမ္းခံရတဲ့ ထုတ္ေ၀သူတို႔အေနနဲ႔ သတင္းစာျပန္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုတ္ေ၀ခြင့္ တစ္ခါရၿပီးသားသူေတြျဖစ္လုိ႔ ဦးစားေပးစဥ္းစားသြားမွာ ျဖစ္တယ္” ဟုလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းစာထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္က စတင္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ကို တစ္လအတြင္းထုတ္ယူရန္ႏွင့္ လုိင္စင္ထုတ္ယူၿပီး ေျခာက္လအတြင္း သတင္းစာထုတ္ ေ၀ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: