“အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ တာ စူ ေန ေသာ ရ ခိုင္ ၿပည္ နယ္”

“အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ တာစူေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္” ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေတြတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာမည္လား ေၾကာက္ရံြ႕ စိုးရိမ္ ေနၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း တစ္ရက္အတြင္း၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္၌ လူအမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းမ်ားသည္ အေျခ အေန ဆိုးရြားလာမႈကို မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၏ အေလာင္းကို ျမစ္လယ္တြင္ ေရႏွင့္ အတူေမ်ာ ပါလာျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။ အေလာင္းအား စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးရွိ ေတာထဲတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္ ႏွင့္ ရဲမ်ားမွ လူေသမႈမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္အတြက္ မည္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားကိုမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေပ။

ေမာင္ေတာခရိုင္၊ ကီလာေဒါင္ေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ ၁၀၀နီးပါး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ည ၁၂နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား အေယာက္၁၀၀ႏွင့္ လံုထိန္း ၁၅၀ခန္႔မွ ထိုေက်းရြာအား ပိတ္ဆို႔ကာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ကာ ထိုေန႔ နံနက္ေစာေစာပိုင္းအထိ အေျခအေနမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ Restless Beings အားေျပာၾကားရာတြင္ ထိုေန႔က လံုထိန္းမ်ားမွ ကီလာေဒါင္ ေက်းရြာသို႔ ည၁၀နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ အတူ ၉၆၉အဖြဲ႕မွ ရခုိင္လူအုပ္စုမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည္။ နံနက္ ၃နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔ တြြင္   ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ရြာမ်ား၌ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားမွ ရုတ္တရက္၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ေသးသည္။ ရဲမ်ားမွ ေသနက္ ပစ္ေဖာက္ၿပီး ကေလး၊ လူႀကီး က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္မေရြး အေယာက္ ၁၀၀ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္ေနစဥ္ အတြင္း ျမင္ခဲ့ရေသာသူမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကင္ေခ်ာငး္ေက်းရြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ က်န္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မိသားစုမ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို လုယူခဲ့ၾကၿပီး လံုျခံဳေရး အင္အားစုမ်ားမွ ပူးေပါငး္ ပါ၀င္ေန သည္ကို ျမင္ေသာအခါ ေက်းရြာမွ ရိုဟင္ဂ်ာအႀကီးအကဲမ်ားက မခုခံရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ နံနက္အခ်ိန္တြင္ ကီလာေဒါင္ေက်းရြာသို႔ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေန႔လည္ ၁၂ခန္႔တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ညက ခုခံခဲ့ေသာ သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး သြားခဲ့ျပန္သည္။

ယခုအခါ ကီလာေဒါင္ ေက်းရြာ၏ အေျခအေနမွာ တင္းမာမႈမ်ားျဖင့္ တည္ရွိေနၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ ေနာက္ညမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္   ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီသတင္းပတ္မ်ား ကစစ္ေတြျမိဳ႕ မွန္စီေက်းရြာ တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလက အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စစ္ေတြျမိဳ႕သဲေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ကေလး ငယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုဟာမက္ ကရင္းမ္ (ဘ) အီလီယာစ္ကရင္မ္ ႏွင့္ အမီးရ္ဟူစိန္(ဘ) အဒူရႈကူရ္အား အၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္ ပြားေအာင္   ျပဳလုပ္ သည္ ဟု ေျပာဆုိကာ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း ကိုမသိ ရေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏ မိဘမ်ားကိုလည္း စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍အေၾကာင္းၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ေခ်။

စစ္ေတြျမို႔ ဗ်ာဒါၾကာ ေက်းရြာ တြင္ ရဲတပ္ရင္း ၃၄ သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ေငြညွစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲျဖစ္ သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မိုဟာမက္ ေရာ္ဖီး(ဘ) အဗ္ဒူ ဟာကိမ္းအား ရဲမ်ားကအျပစ္မရွိအျပစ္ရွာကာ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျပီးဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။ ယခု ရက္သတၲပတ္တြင္လည္း ထိုင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ကမ္းေျခ သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့ သည္ဟုလည္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ကိုးကား၍ လူ႔အခြင့္ ေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ထို္င္းကမ္းေျခသို့ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏ ခံခဲ့ၾကရ သည္ ဟု  ေဖာ္ျပထား သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢမွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံပုံမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ လုပ္ ရန္  စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၃၅ ေယာက္ Phuket ဖူးခက္ သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာ၌ ေရးသားထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရန္ တာဆူေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း၀ုိင္းမွ ဤကိစၥႏွင့္္ပက္သတ္၍ တိက်ေသာ အေျဖရွာရန္ေတာင္းဆုိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရွုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈတြင္ မေရမတြက္ ႏိုင္ေသာလူမ်ားေသဆံုးခဲ့ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြားေသာ အိမ္မ်ားမွာ မီးရွုိ႕ဖ်က္ဆီး လုယက္ မႈမ်ားခံခဲ့ၾက ရသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကဆုိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ သူတုိ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းအား တုိက္ခိုက္ရန္ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္မည္လားဆုိသည့္ အေတြးႏွင့္ အသက္ပင္ရဲရဲမရွုႏုိင္ဘဲ   ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကရ သည့္ အလားျဖစ္ေနေပ သည္။

Ref: http://www.restlessbeings.org/projects/rohingya/violence-looms-large-over-arakan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: