သန္းေခါင္စာရင္းနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အိုလမာအစၥလာမ္ သာ သ နာ့ ပ ညာ ရွင္ မ်ား အ ဖြဲ ့ခ်ဳပ္ က ထုတ္ ၿပန္ ခ်က္ ႏွင္႔ မင္း ၿဖဴ ရဲ႕ ေစာ ဒက

 

ျမန္မာျပည္မွာေနထိုင္တဲ့ အစၥလာမ္အားလံုး ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ လမ္းညြန္မွ ု ့ကိုေပးဖို ့က အိုလမာသာသနာ့ပညာရွင္ေတြရဲ ့တာဝန္ပါ ယခု ထုတ္ျပန္   ေၾကျငာ ခ်က္က အိုလမာ ပညာျပေနသလိုျဖစ္ေနမလား္ ဒါဟာ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ လမ္းညြန္မွ ု ့မျဖစ္သလို လံုေလာက္တဲ့အေျဖလဲမဟုတ္ ခုလို နိုင္ငံေရး လူမ်ိဳး     ေရးကို အေျခခံျပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို အစိုးရက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ ျပသနာလုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ခါမွာ အိုလမာ သာ သ နာ့  ပညာ ရွင္ေတြအေနနဲ ့ တိက်ျပတ္သားတဲ့လမ္းညြန္မွ ု ့ေပးနိုင္မွသာ သန္ေခါင္စာရင္းအတြက္ အကြဲလြဲျဖစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ မရျဖစ္ေနသူ အား လံုး အဆင္ေခ်ာ မွာပါ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာကို အေၾကာင္းျပျပီး အစိုးရက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေပၚ တစ္ခုတစ္စံု မက ႀကံစည္ေန တာ နဲ ့ပတ္သက္ျပီး အိုလမာသာသနာပညာရွင္ေတြအေနနဲ ့ ပိုျပီးအေလးထားသင့္ပါတယ္ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥဟာ နိုင္ငံေရး အတြက္ အသံုးခ်တာ မ်ိဳ း အ စိုးရ ဘက္ကရွိလာနိုင္သည့္အတြက္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မယ္ဆို နိုင္ငံေရးနာလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ထဲမွ ဥပေဒ ပညာ ရွင္   ေတြ  နဲ ့တိုင္ပင္ညွိနိုင္းျပီးထုတ္ေစပါခ်င္တယ္ ယခုထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ဟာျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ လမ္းညြန္တစ္ခု မျဖစ္နိုင္   တာေၾကာင့္ အိုလ မာ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားကို အႀကံျပဳျခင္းပါ ေနာက္ထပ္ ျပည့္စံုျပီး တိက်ျပတ္သားတဲ့ လမ္းညြွန္ခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးနိုင္ မယ္လို   ေမ်ွာ္လင္ မိ ပါ တယ္ ……

 

မမင္းျဖဴ……………့

 

 

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း လူမ်ိဳးအမည္ျဖည့္စြက္မႈအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ၃ ရပ္ထြက္ေပၚလာ မိုးျပာ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေတြအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ၃ ခုဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔   ေန႔စြဲနဲ႔ေပၚ ထြက္ လာပါတယ္။

 

ဖဘ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ပ်ံႏွံ႔လာတဲ့ ဒီေၾကညာခ်က္ေတြက္ို စုစည္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီေၾကညာခ်က္ေတြ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိတဲ့ အထဲက အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ကို ေရးသားသူကေတာ့ Aung Tin ဖဘ စာမ်က္ႏွာ ကတဆင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေတြအေၾကာင္း အထူးျပဳေရးသားမႈေတြ အစည္တစုိက္ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ကေနဒါနိင္ငံက ဦးေအာင္တင္ပါ။သူက အခု လိုေရးပါတယ္…… “အဆ္အဒီယာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္၍ မွန္ကန္ သည္။

 

အိုလမာအဖဲြ႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္အေပၚတြင္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္လည္း မွန္ကန္သည္။ အကယ္၍ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ က မိမိဇာတိမ်ိဳးႏြယ္ ဆင္းသက္လာပုံကုိ Anthropological and Genetic Point of View က ေမးလာပါမူ၊ အိုလမာအဖဲြ႔၏ သေဘာထား အ ရ ေျဖ ၾကား မႈမွာ အမွန္ျဖစ္မည္။ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုအမည္ကုိ ေမးျခင္းျဖစ္ပါက အဆ္ အဒီယာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အမွန္ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္းေခါင္ စာရင္း သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိအေဖက ဘာလူမ်ိဳး ဆုိ သည္ကုိ ေမးျခင္းမဟုတ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက မိမိတုိ႔သည္ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုဝင္ျဖစ္သနည္းကုိ ေမးျခင္းျဖစ္၏။

 

ေမးခြန္းမွန္ကုိ မသိလွ်င္ အေျဖမွန္ကုိ မရႏုိင္” (ဦးေအာင္တင္) ေၾကညာခ်က္ေတြကေတာ့ အုိလမာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊အဆဒ္ဒီယာနဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္း အရုံး (BMA) တို႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ဓမၼသတ္ အေျဖလြာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဖဘ စာမ်က္ႏွာအသီးသီး ကေန စုစည္းထားတာပါ။မႈရင္းျဖန္႔ေ၀ေပးသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: