ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ဒုခ်ီရာတန္းၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ DHRP မွ သမၼတ ထံ စာ ေရး တင္ ၿပ ၿခင္း

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

သုိ႔

               ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး                                              စာအမွတ္၊   ဒလပ  /    သမ –  ၀၅ / ၂၀၁၄

               ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္                         ရက္ စြဲ    ၊  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္

               ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

   ေနျပည္ေတာ္။

အေၾကာင္းအရာ။           ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒု-ခ်ီးရာတန္းေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ မၿငိမ္မ သက္မႈ မ်ား ကို အခ်ိန္မီတားဆီးေပးႏုိင္ပါရန္ တင္ျပျခင္း       

              

               အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၃.၁.၂၀၁၄) ရက္ေန႕ ည (၉း၃၀) နာရီတြင္ ဒု-ခ်ီးရာတန္းေက်းရြာတြင္  လုံၿခဳံေရး တပ္ ဖြဲ႕ႏွင့္  ရြာသူရြာသား မ်ား အၾကားတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ေသ ဆုံး မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

               ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံ အင္အားအလြန္အကြ်ံသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ထိတ္လန္႔ထြက္ေျပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေသေၾကမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိနယ္ေျမမွလာေသာ သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ရြာသူ ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးေနသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ရိကၡာ၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အနီးအနားရွိ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက လုယက္ သယ္ယူသြားေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

               ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက နယ္ေျမေဒသေအးခ်မ္းလုံၿခဳံမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားလာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္မ်ားပါတီမွ အထူး စုိးရိမ္ေနပါသည္။

               ကြ်န္ေတာ္မ်ားပါတီမွ အႀကံျပဳလုိသည္မွာ ၄င္းပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးပါရန္ ျဖစ္ပါသည္၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ေသာ အခင္းျဖစ္ရပ္အတြက္ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ထုိက္တန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး က်န္ရွိေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသက္ အုိးအိမ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ အေရးႀကီးပါသည္။သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုလက္ရွိ အလြန္အကြ်ံ အင္အား သုံးၿပီး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီတားဆီး ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံသုိ႔ အားကိုးစြာျဖင့္ ျပည္သူ လူထုကုိယ္စား တင္ျပအပ္ပါသည္။

                                                                                                   

     ေလးစားစြာျဖင့္ …

 

 

ေက်ာ္မင္း                 

 ဥကၠဌ

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးပါတီ(ဌာနခ်ဳပ္)  

 

မိတၱဴကို

       ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္။

       ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္။

       ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕။

       လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ၊ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: