ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ့ နွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ့ သြားရာလမ္းတြင္ ပုပ္ပြေနေသာ ရုပ္အေလာင္းမ်ားေတြ့ရိွ

ရခိုင္ျပည္နယ္ / ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ့ မွ ေမာင္ေတာျမိဳ့သို့ သြားရာလမ္းေဘးရိွ တပ္မင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး ခလရ ၂၃၄ တပ္ပိုင္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ၂၆ / ၀၁ / ၂၀၁၄ ေန့ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ ပုပ္ပြေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ေတြ့ရိွခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

ေတြ့ရိွပံုမွာ တပ္မင္းေခ်ာင္းရြာမွ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား ႏြားေက်ာင္းရင္း အပုပ္နံ့ထြက္ေန၍ ယင္းေနရာအား တူးဆြၾကည့္ၾကရာ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသတ္ခံထားရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ေတြ့ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

အနီးအနားရိွရြာသားမ်ား ၂၇ / ၀၁ / ၂၀၁၄ ေန့ မနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ့ၾကရာ ခလရ ၂၃၄ မွ ၾကည့္ရွဳ့ခြင့္ မေပးပဲ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ ပုပ္ပြေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ေတြ့ရိွရာေနရာသည္ တပ္မင္းေခ်ာင္းရြာ အနီးတြင္ရိွေသာ ခလရ ၂၃၄ တပ္ပိုင္ေတာင္ကုန္း ေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၇ / ၀၁ / ၂၀၁၄ ေန့ မနက္ပိုင္း တြင္ ေစာလ်င္စြာၾကည့္ရွဳ့ခြင့္ရေသာ ရြာသားမ်ားမွာ ၎ ခလရ ၂၃၄ တပ္ပိုင္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ျမွဳပ္နံွထားေသာ ပုပ္ပြ ရိုဟင္ဂ်ာ ရုပ္အေလာင္း မ်ားစြာ ေတြ့ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ေျပာျပသည္။

မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္းက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသတ္ခံထား ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ ပုပ္ပြေန၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း ၎ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ေျပာျပသည္။

Credit – အပုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: