ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ စံုစမ္းရန္ ICG တိုက္တြန္း၊ ICG တြင္ ဓါတ္ပုံအေထာက္အထားမ်ား တိက်ခုိင္မာစြာ ရရွိထားဟုဆုိ

 ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘယ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (ICG) က ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စံုစမ္းမႈတခု အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလိုက္သည္။ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာ၌ မြတ္စလင္ ၄၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးမႈတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူ အားလံုးကို ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္းအေရးယူေပးရန္ ICG က တုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ICG ၏ ယခု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အၾကမ္္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေျပာဆုိမႈၿပီးေနာက္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု တခ်ိဳ႕ပါ ရရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္က ၁၃ ရက္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္တြင္ လူေပါင္း ၄၉ ဦး ၀န္းက်င္ အသတ္ခံခဲ့သည္ကို ယံုၾကည္ရေၾကာင္းကို ယမန္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထပ္မံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ICG ၏ စံုစမ္းမႈမ်ားအရ ေသဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က အဆိုပါ လူသတ္မႈ တခ်ိဳ႕ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အမႈမွန္ေပၚလာေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ဟုတ္မွန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ ယင္းေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ၂ ရက္အၾကာတြင္ ICG က ဒုခ်ီးရားတန္းရြာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံေဖာ္ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။ ICG ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပထမဆံုး ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကို ထြက္ေၿပးခုိလႈံျဖတ္ကူးရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ မြတ္ဆလင္ ၈ ဦး အုပ္စုတစုကို ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ ရြာလူႀကီးက ဖမ္းဆီးသတ္ပစ္ၿပီး က်င္းတူး ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ ယင္းသို႕ သတ္ျဖတ္ရသည္ကို ရွင္းလင္းသဲကြဲမႈ မရွိ ေၾကာင္း ICG က ဆုိသည္။ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာရွိ မြတ္ဆလင္တဦးက ေသဆံုးသူေတြကို ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ သခ်ၤဳိင္းကို ျဖတ္သြားစဥ္ အေလာင္းမ်ားကို စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည္ဟု ICG က ေရးသား ထားသည္။ အဆိုပါ ဓာတ္ပံု အေထာက္အထားရွိေနသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းမေပါက္ၾကားေအာင္ ကာကြယ္ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ICG က ဆုိသည္။ ၎ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးအား မြတ္ဆလင္ ရြာသားမ်ားက ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ မီးပြားစတင္ျဖစ္ပြားကာ လူသတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ICG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ICG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဆုိေဒသရွိ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီးၿပီးခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသျဖင့္ ယင္းေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ထားသည္။ အခင္းျဖစ္ရပ္အေပၚ စံုစမ္းမႈႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပင္ပက ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါက စစ္တပ္က အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း ICG က ေထာက္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ လုပ္မည္ဆုိပါလွ်င္ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ICG က ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ICG က မၾကာေသးခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ The Dark Side of Transition: Violence against Muslims in Myanmar “အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္း- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ” အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပြင့္လင္းလာသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ ICG ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာရွိပါ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အစုိးရ၏ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈ မရွိျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲမပစ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပင္ပကမာၻအထိပါ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ICG က ေထာက္ျပထားသည္။ ယင္းအျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကို ေလးစားရန္၊ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ၿပည္တြင္းလူနည္းစု ဘာသာၿခာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: