ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးက“ျမန္မာ့ေႏြဦး” ကို ပို ႐ႈပ္ ေထြး ေစ မ လား

 

ျမန္မာ့ေႏြဦး, ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး, ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး, ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္, လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

 

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူ ေသြးမစြန္းဘဲ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ခဲ့လို႕ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို “ျမန္မာ့ေႏြဦး”လို႕ တင္ စားေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဦးစီးခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္မွာပဲ အရွိန္ကုန္ သြားျပီလားလို႕ ေမးခြန္းထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ပါ။

 

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖို႕ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အတိုက္အခံေတြ လိုလားေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အမ်ဳိးသား ဦးေဆာင္မႈက႑က ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕နဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုၾကား မွာ ေရပန္း စားေနတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ ဆင္ေရးေတြ ကန္႕ကြက္သူ ပိုမ်ားတယ္လို႕ တင္ျပခဲ့တာမို႕ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ျပီး သြားခဲ့ျပီလား လို႕ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အမ်ားစုက ေဝဖန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

 

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၉ ဦးနဲ႕ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အၾကံျပဳခ်က္ ၄၀၅၄၁ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အမ်ဳိးသား ဦးေဆာင္မႈက႑ ကို ျပင္ဆင္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၂၇၁၄၈၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ စ ကို ျပင္ဖို႕ ၅၇၄၀၊ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ပုဒ္မ တခုခု ကုိ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူရန္ လိုအပ္တာကို ျပင္ဆင္ဖို႕ ၅၆၂၀ ရွိတယ္ လို႕ တင္ျပထားေပမယ့္ မွတ္ခ်က္အေနနဲ႕ အဲဒါေတြကို မျပင္ဖို႕ အၾကံျပဳသူ ၁၀၆၁၀၂ ဦးရွိတယ္လို႕ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

 

ဒီအရင္ခံစာဟာ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ေနာက္ဆုံးပိတ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုလားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကို မလိုလားတဲ့ အတိုက္အခံေတြရွိတယ္ဆိုတာ တရားဝင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးခ်က္တခုပါ။ ထူးဆန္းတာက ဒီအစီရင္ခံစာ တင္သြင္း တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႕ ကြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက ဒီအစီရင္ခံစာကို အေျခခံျပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး “အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ” ေကာ္မတီသစ္တရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ၫႊန္ၾကား ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

 

အဲဒီေကာ္မတီသစ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၄ ဦး ၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမတ္ ၂ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၃၁ ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျပန္ပါတယ္။ အစီရင္ ခံစာထဲမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖို႕ အၾကံျပဳထားေပမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အစိုးရက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနျပီး တပ္မေတာ္ကလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ နဲ႕ တုိက္ရုိက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိတာမို႕ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႕ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးက ဘယ္လိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာလဲလို႕ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ ငံေရးေခါင္း   ေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေမးခြန္းထုတ္လာျပန္ပါတယ္။

 

ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္းညႊန္႔လြင္ က “လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ ၃၁ ဦးေကာ္မတီက သူရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ဘာေတြ လုပ္မလဲ။ ေလာခီးလာ အပစ္ရပ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြရွိတယ္။ ဘားအံမွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဦးမယ္။ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ လုပ္ဦးမယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၃၁ ဦး ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိဖုိ႔လုိ တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၊ ၆၀ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို အခ်ိန္ေပးရမွာပဲ။ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက ေျဖရွင္းတဲ့ဟာကို လႊတ္ေတာ္ ၃၁ ဦးေကာ္ မတီက ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ။ လႊတ္ေတာ္ ၃၁ ဦးနဲ႔ အစုိးရလုပ္ေန တဲ့ ဟာ ၾကားမွာ ဆက္စပ္မႈမရွိရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ အခက္အခဲျဖစ္မယ္”  လို႕ ေျပာပါတယ္။

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရနဲ႕ သူရဦးေရႊမန္း ဦးစီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ မညီလို႕ဆုိျပီး အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံရုံး အဆုံးအျဖတ္ရယူူဖို႕ ျပင္ဆင္ေနတာမို႕ အဲဒီ အားၿပိဳင္ မႈကလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမယ္ဆိုတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး “အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး” ေကာ္မတီသစ္ဟာ “ေလ့လာသုံးသပ္ေရး”   ေကာ္မတီလို တပ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြနဲ႕ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမ်ားစုမို႕ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာရမယ့္ အေျခအေနလို႕လည္း ေျပာ ဆိုေနပါ တယ္။

 

“အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြက လႊတ္ေတာ္မွာ အင္အားနည္းတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔က ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ တပ္က ျပင္ေပးမွပဲရမွာ” လို႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြအတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ တခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္လိမ့္မယ္ လို႕ ေျပာ ပါတယ္။ “ခရုိင္၀န္၊ ၿမိဳ႕၀န္ေတြကုိ ျပည္သူလူထုက တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လုိ႔ ရလာမယ္။ သံယဇာတ ေပၚမွာ အခြန္ေကာက္ ခံမႈကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေဒသအစုိးရၾကားမွာ ဘယ္လိုခြဲေ၀မလဲဆုိတာေတာ့ ေဆြးေႏြး ရဦးမယ္ထင္တယ္” လို႕ ေျပာပါတယ္။

 

စိတ္ဝင္စားဖို႕ ေကာင္းတာက လက္ရွိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား ကြဲလာႏုိင္ေျခ ရွိတာမို႕ ေတာင္း ဆုိမႈေတြ၊ ဆူပူမႈအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႕ ဇန္န၀ါရီ လ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့တာပါ။ “ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မိမိတို႔ အစုိးရအတြက္ အလားတူ ကိစၥမ်ားေပၚ ေပါက္လာပါက အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာထား ရွိသူမ်ားက နယ္ေျမအသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္း စည္း႐ံုးၿပီး ဆူပူေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေနရာ အသီးသီးတြင္ ေပၚ ေပါက္လာေစရန္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ေန သည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း” လို႕ သမၼတက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

 

ဒီလို ေျပာဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ နယ္လွည့္    ေဟာေျပာ မႈေတြ ခ်င္း၊ ကရင္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ေတြမွာ လုပ္ေနခ်ိန္နဲ႕လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္းမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း အပါအ၀င္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ား၊ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ သံဃာေတာ္တခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ တဲ့ ေဆြးေႏြးစု႐ုံးပြဲ မွာ   ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေစေရး ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မပယ္ဖ်က္ေရး ကို ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကတာကလည္း သမၼတ စိုးရိမ္သလို ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ လမ္းစလားလို႕ ေတြးစရာေတြပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: