မကၠာဟ္ျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မကၠာဟ္ျမိဳ႕ရိွ မစ္ေဂ်ေဒ့ဟရာမ္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈျပန္လည္ အစျပဳ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဟဂ်္ျမင္ကြင္း ( ဓါတ္ပံု-islamicwallpapersfree )

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ မကၠဟ္ျမိဳ႕ေတာ္ရိွ မစ္ေဂ်ေဒ့ ဟရာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းက ျပန္လည္ခ်ဲ႕ ထြင္မႈ မ်ားျပလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ကမာၻတလႊား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္သည့္ ဟာဂ်္(၀တ္ျပဳမႈ)ျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္က်ေရာက္  ခတၱရပ္ဆိုင္း ထားကာ ယခု ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဟရာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား အၾကီးစား ခ်ဲ႕ထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ မစ္ေဂ်ေဒ့ ဟရာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကို ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္ တာ၀န္ ယူထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ လာမည့္လတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈအပိုင္းႏွင့္ မလြတ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား စတင္ျဖိဳခ်ရွင္းလင္းေတာ့ မယ္လို႔သိရပါတယ္။

ထိုခ်ဲ႕ထြင္မႈနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ အာရဗ္ေငြေၾကး (ေရယာလ္ သန္း ၃၀ ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကထားေၾကာင္းႏွင့္ ၎ျမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းၾကီး အတြင္း အပိုင္း(၄)ပိုင္း ခြဲျခားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

ပထမ အပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဌာနမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္၊ ဒုတိယ အပိုင္း တြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဖလက္ (Falak) ႏွင့္ ဂ်ဗေလ့ အာဗာဒီ (Arbardhi Mountain) ပါ၀င္မည္ျဖစ္ သည္။ ၄င္းေနာက္ တတိယဇုန္၌ ဂ်ဗေလ့ အိင္မ္ဒါေန (Imdharnay Mountain)ျဖစ္ျပီး၊ စတုတၱအပိုင္းမွာေတာ့ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ား ကို ေနရာ လပ္မက်န္စနစ္တက် အေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္  ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။

ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ တင္ျပထားသည္မွာ Haram Palazar Tarwassoii Project (ဟရမ္နယ္နမိတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး စီမံကိန္း) ၏ လက္ေအာက္ တြင္ အေဆာက္အဦး (၁၈၀၀) ပါ၀င္လ်က္ ဟိုတယ္ေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း တစ္ခုကို ျဖိဳဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ ဟာဂ်ီမ်ားႏွင့္ အြမ္ရာျပဳလုပ္သူမ်ား နားေနရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုအပန္းေျဖစခန္းမ်ား မွာ ကနဦးကတည္းကပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ထိုသို႔ ျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္အား အၾကီးစားျပဳျပင္မႈၾကီး ျပီးဆံုးသြားျပီးဆိုရင္ေတာ့ ကမာၻတလႊားမွ ႏွစ္စဥ္ဟာဂ်္(၀တ္ျပဳမႈ)ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ၾက မည့္သူမ်ား၏ ေနထိုင္တည္းခိုမႈမ်ားတြင္ မ်ားစြာအဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံထုတ္ အလ္ကလမ္ စာေစာင္မွ အူရ္ဒူ သတင္းအား
ကိုျမစ္ငယ္၊ အလင္းမ်က္၀န္းမွ ဘာသာျပန္တင္ဆက္သည္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: