မေလးရွာနိုင္ငံတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္နွင့္ အဖဲြ့ လုပ္ၾကံခံရမွဳ သတင္းအမွန္

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ( RNDP ) နွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ ( RLND ) နွင့္ အဖဲြ့သည္ ၆ / ၂ / ၂၀၁၄ ေန့ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၁ ခန့္ အခ်ိန္တြင္ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ့ေတာ္ အနီးရိွ KL Central ၌ ပစ္တို ေသနတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ ပစ္ခတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ALP ပါတီဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းျမင့္ခိုင္နွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းဇံေက်ာ္ တို့ မွ ၎တို့ ရခိုင္တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေစခိုင္းလုပ္ၾကံခိုင္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သတင္းရပ္ကြက္မွ သတင္းရရိွသည္။

၎အား မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ Arakan Community Malaysia ၏ facebook စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ မိမိတို့ ရခိုင္လူထုအၾကား စိတ္ဝမ္းကဲြမွဳမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ မည္သည့္ လုပ္ၾကံမွဳမ်ားမွ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္လူထုသို့ ရခိုင္ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ALP ရခိုင့္တပ္မေတာ္၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေဒါက္ေအးေမာင္နဲ့ ဦးေအးသာေအာင္ တို့မွ ယခင္လို ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပဲ ရရိွ သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ၎ တို့ ကိုယ္ပိုင္ ေငြမ်ားကဲ့သို့ သာ သေဘာထားေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို လုပ္ၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွာနိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရိွရသည္။

ဒီေန့ ေန့လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္ ကိုတာရာယာျမိဳ့ထဲရိွ မိဘေမတၱာ ရခိုင္ဆိုင္သို့ သြားေရာက္စဥ္ ၎ ဆိုင္ရိွ အရက္ေသာက္ေနၾကေသာ ရခိုင္မ်ားဝိုင္းတြင္လည္း ” ေအးေမာင္ကို္ အသီသတ္ပလိုက္ရပါဖို့။ငါရို့ ရခိုင္တပ္မေတာ္ ကို ေဖသာ တျပားေလ့ မပီးေက ရခိုင္တပ္မေတာ္က ပေဇာင္ပိုင္ လည္ပတ္ရပါဖို့ေလ။ေအးေမာင္သီ ေက ရခိုင္တပ္မေတာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းဇာခိုင္ က ေအးေမာင္နီန္ယာမွာ တက္လိေမ” လို့ ရခိုင္စကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုျပီး ရခိုင္သားမ်ား ဆူညံေနျခင္းအား ေတြ့ခဲ့ရေပသည္။

၎တို့ ေျပာဆိုေနသည့္ စကားမ်ားအား ဗမာလို ဘာသာျပန္ရေသာ္ ” ေအးေမာင္ကို အေသသတ္ပစ္ရပါမယ္။ငါတို့ ရခိုင္တပ္မေတာ္ကို ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေပးလွ်င္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ကို မည္ကဲ့သို့ လည္ပတ္ရမည္နည္း။ေအးေမာင္ေသလွ်င္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းဇံေက်ာ္ က ေအးေမာင္ေနရာ သို့ တက္ျပီး ရခိုင္သားမ်ားအား ဦးေဆာင္လိမ့္မည္ ” ဟူ၏ ။

၆ / ၂ / ၂၀၁၄ ေန့ ရခိုင္သားမ်ား၏ facebook စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ လုပ္ၾကံခံရျခင္းအား စိတ္မေကာင္းမျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္သားမ်ားသည္ ၎ တို့၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို လိုလားသည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကေၾကာင့္းသိရိွရသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္နွင့္ အဖဲြ့ လုပ္ၾကံခံရျခင္းသည္ ၎တို့ ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္း ေဝစု မတည့္ျဖစ္ကာ အခ်င္းခ်င္းလုပ္ၾကံၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

မေလးရွားနိုင္ငံ ရခိုင္ရံုး ( ပူခ်ုန္းျမိဳ့ ) မွ ရခိုင္မ်ားသည္ ALP ရခိုင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရိွၾကျပီး ေဒါက္တာေအးေမာင္ နွင့္ ဦးေအးသာေအာင္ အား မေက်နပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: