သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးပါကႏုိင္ငံသား ကတ္ ၿပား တြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ တုိ႔ မ ထည့္ သြင္း ပဲ ျပဳ လုပ္ ရန္ ရည္ ရြယ္ ထား ဟု ဆုိ

မတ္လတြင္ ေကာက္ယူေတာ့မည့္ ျပည္လုံးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူၿပီးပါက ႏုိင္ငံသား ကတ္ျပားလုပ္ရာတြင္ လက္ရွိ ထည့္ သြင္းထား သည့္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာဟူသည္ကုိ မထည့္သြင္းေတာ့ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီ က   ေျပာၾကား လုိက္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰ မုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္တြင္ က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္း လင္း ပြဲတြင္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

 

“အခု သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးသြားရင္ လက္ရွိ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိးကိစၥေတြ နည္းသြားေအာင္ မွတ္ပုံတင္မွာ အားလုံး ျမန္မာေပါ့။ ဘာ သာ၊    လူမ်ဳိးဆုိတာေတြကုိ ထည့္မလုပ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ အၾကံျပဳထားပါတယ္” ဟု ဦးခင္ရီက ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာသည္။

 

ထုိ႔ျပင္ ဝန္ၾကီးဦးခင္ရီက သန္းေခါင္စာရင္းကုိ “မွန္မွန္ျဖည့္ပါ” ဟူ၍သာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာဆုိသြားၿပီး လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အျငင္း ပြားေန သည့္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ (Code) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၎အေနႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ အာဏာမရွိဘဲ ပညာရွင္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ရီက ေျဖရွင္းသည္။

 

မတ္လ ၃ဝ မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ထိ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ယခင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးကုိ အတည္ ဟု သတ္မွတ္သည္ မဟုတ္ ဘဲ ရွိၿပီးသား အခ်က္အလက္မ်ားအေနႏွင့္ ေကာက္ယူျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္ ေကာက္ယူလွ်င္ ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္   ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ သြားႏုိင္ သည္ဟုဆုိၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားကုိလည္း အေရးယူျခင္းမျပဳလုပ္ဟု ဦးခင္ရီက ကတိ   ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: