ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕နုိင္ငံသားအေျချပဳ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို စတုတၳျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္သူလို႕ အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဒီအဆိုကို လက္မခံပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ပထမ ၿပည္ေထာင္ စုျမန္မာနုိင္ငံကို ထူေထာင္သူသာျဖစ္တယ္ လို႕ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အဂၤလိပ္ထံက လြတ္လပ္ေရးယူဖို႕ ၾကိဳးပမ္းခ်ိန္မွာ သက္ မွတ္ခဲ႔ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ နယ္နမိတ္အတြင္းမွာ ေရွးယခင္ ကာလကထဲ ရွိခဲ့ၾကတဲ႔ ျပည္ေထာင္ေတြအားလုံး စုေပါင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို အတင္း အဓမၼ မဟုတ္ဘဲ အားလုံး သေဘာတူညီမူနဲ႕ တည္ေထာင္ရန္ အစပ်ိဳးႏိုင္ခဲ႔သူ လို႕ဆိုတာပါ။

 

ယေန႕ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကိုယ့္ထီး၊ ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ္႔ၾကငွန္း နွင့္ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ထံုးစံ အတိုင္း စစ္နိုင္သူက သိမ္းပိုက္၊ အင္ပါယာထူေထာင္ခဲ့ၾကရာမွာ ဗမာဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္ဟာ တခါတရံ အျခား တိုင္းရင္းသားျပည္ေထာင္မ်ား ကိုေက်ာ္ လြန္ျပီး ယိုးဒယား နယ္ထိ သိမ္းပိုက္နိုင္ျပီး တခါတရံလည္း အခုလက္ရွိ နယ္နိမိတ္အခိ်ဳ႕ေတာင္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရတာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ထံက လြတ္ လပ္ေရး ရဖို႕ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းက ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား အားလံုး သာတူညီမွ် ရွိမဲ့ ျပည္ေထာင္ စုနိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကိဳးပမ္းခဲ့မွဳဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးလို႕ ယေန႕ေခၚဆိုခံရသူမ်ား အတြက္ သာမကပါ ဘူး၊ ျမန္မာျပည္မွာေမြး၊ ျမန္မာ့ေရေသာက္သံုးၾကသူ အားလံုးကို စုစည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ Geo-Politically အရေရာ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းအရပါ အေရး ပါတဲ့ ေနရာမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရွးယခင္တည္းက ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒပ္ခ်္၊ ေပၚတူဂီ၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ အာရပ္၊ ပါရွား အႏြယ္ေတြ၊   အိမ္နီး ခ်င္း အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏြယ္၀င္ေတြ ရာစုနွစ္နဲ႕ခ်ီ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သူ အားလံုးပိုင္တဲ့၊ ဆိုင္ တဲ့၊ သစၥာေစာင့္ သိရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ဖို႕ ေခတ္ေရွ႕ေျပးတဲ့ အမ်ိဴးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ ပါတယ္။

 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ တုိးတက္ဖို႕ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ၾကိဳးပမ္းဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ စူးရွထက္ျမက္တဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႕ နုိင္ငံသားအေျချပဳ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ကို မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ Globalization ေခတ္မွာ လူမ်ိဳးအေျခခံ၊ ဘာသာအေျခခံမ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႕ တိုင္းျပည္ ထူေထာင္လို႕ မရေတာ့တဲ့ အတြက္ ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့၊ ေခတ္မွီ တိုးတက္လိုတဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ နိုင္ငံသား အေျခခံ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကိုသာ ရွင္ သန္ေအာင္ ေမြးျမဴေပးၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခု၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ၾကီးပြားတိုးတက္ေကာင္းစားေရး အတြက္ တျခားလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူ႕အစုအေ၀းကို မထိခိုက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပါ။ သို႕ေသာ္ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းစံု ရွိၾကတဲ့ ယေန႕ ကမၻာ့ နုိင္ငံေတြမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစြဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းျခင္းဟာ နိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲျပီး ညီညြတ္မွဳ ပ်က္ျပား၊ တိုးတက္ မွဳေနွာင့္ေနွးေစနုိင္ပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္စဥ္ ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ဆိုတာကို ေခတ္မွီစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ ဘာသာ သာသနာ တစ္ရပ္ သတ္မွတ္ဖို႕ကို လက္မခံပဲ ျပည္ေထာင္စုေန လူမ်ားကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ သာသနာတိုင္းကို နိုင္ငံေတာ္ အသိမွတ္ျပဳတဲ့ ဘာသာ သာသနာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုး ရမယ့္ ဘာသာ သာသနာေတြလို႕ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လဲ ပင္လံု ညီလာခံမွာ လူမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ အဂၤလိပ္စကားပဲေျပာတဲ့ အေမရိကန္ နဲ႔ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးထဲရွိတဲ့ ႐ုရွားတို႕ကို ဥပမာျပျပီး ဘာသာစကား တခုထဲ စြဲလို႕မရေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ လူမ်ိဳးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာမွာလည္း “လူမ်ိဳးဆိုသည္မွ သုခ၊ ဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ိဳးခ်င္းထပ္ျပီးလွ်င္ နွစ္ပရိေစၦ ေရရွည္လ်ားစြာ တမ်ိဳးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူမ်ားကို တခုတည္းေပါင္း၍ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေျပာဆိုသည့္ စကားတို႕ကို အေရးထား ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူ ပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဘက္ ပူးေပါင္းေနလိုေသာဆႏၵအေပၚတြင္ ၀ံသာႏုရကၡိတ တရားသည္ တည္ေနေပသည္။” လို႕ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလို တာကေတာ့ ျမန္မာ့ နယ္နိမိတ္တြင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးအားလံုး၊ ဘာသာဝင္အားလုံး၊ အယူဝါဒစံုရွိသူ အားလုံးဟာ နုိင္ငံသားျဖစ္မွဳေခါင္းစဥ္ တစ္ ခုေအာက္ မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တည္ေဆာက္ဖို႕ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွာလည္း ဒီအေတြးအေခၚ အယူအဆကို လက္ေတြ႕ပံုေဖၚသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး အစြဲ မထားဘဲ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္ ရွိသူ မွန္သမွ်နဲ႕ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး လုပ္ၾကံခံ ရခ်ိန္ျမင္ကြင္းက သူယံုၾကည္ရာ နုိင္ငံသား အေျချပဳ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရဲ႕အၾကီးဆံုး သက္ေသ ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေသြးဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘာသာ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ ဗမာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳေသြးနဲ႕ေနွာခဲ့တယ္။ ရွမး္ေစာ္ဘြား ၾကီး စ၀္စံထြန္းနဲ႕ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္တို႕ရဲ႕ ေသြးနဲ႕လည္း ေနွာခဲ့တယ္။ အိႏၵိယ-ဗမာ ႏြယ္ဖြား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ဦးရာဇတ္ေသြး နဲ႕လည္း   ေနွာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တိုက္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးေတြထဲက အိပ္ခ်္ဒဗလ်ဴထရပ္၀ိန္းရဲ႕သား ဦးအုန္းေမာင္ေသြးနဲ႕ လည္းေနွာျပီး စီးဆင္း ခဲ့ပါ တယ္။

 

အေမရိကန္ လို ေခတ္မွီတဲ့ နိုင္ငံၾကီးေတြမွာ ကမၻာအနွံ႕က လူေတာ္ေတြကိုေခၚ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သြင္း Americanization လုပ္ျပီး နုိင္ငံေကာင္း စားေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ က်ေနာ္တို႕နိုင္ငံတြင္းက ရွိနွင့္ျပီးသား နိုင္ငံသားေတြကို Demyanmarization လုပ္ျပီး ကန္ထုတ္ေနတဲ့ လုပ္ ရပ္ေတြကို ဆင္ျခင္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ နုိင္ငံသား အေျချပဳ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ရွင္သန္ထြန္းကား ျပန္႕ပြားေအာင္ၾကိဳးပမ္းရင္း  တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ၾကပါ မွ တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္း တိုးတက္ႏိုင္မယ္လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕မွာ ေတြးေတာဆင္ျခင္မိေၾကာင္းပါ။

 

M-Media Link =>http://www.m-mediagroup.com/news/24229

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: