ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရမ္းျဗဲျမိဳ ႔ရွိဒုကၡသည္စခန္း၌ ဆင္း ရဲ စြာ ေန ထုိင္ ေသာ တိုင္း ရင္း သား ကမန္ မြတ္ ဆ လင္ မ်ား ဘ၀ အေၿခ အေန ဓါတ္ပုံမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႔႕ရွိ ကမန္ဒုကၡသည္စခန္းပံုေတြဗ်။ တိုင္းရင္းသား ကမန္ေတြလဲ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္လို႔ ဒီလို ေနရတာ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: