သန္းေခါင္စာရင္းၿဖည္႔စြက္ရာတြင္ဥပမာ 914 ပသီ ၊ 914 ရုိဟင္ဂ်ာ ဟု ၿဖည္႔ စြက္ ရန္ ၿဖစ္ တယ္။

ဥပမာ 914 ပသီ ၊ 914 ရုိဟင္ဂ်ာ ဟု ၿဖည္႔ စြက္ ရန္ကိစၥ

မိတ္ေဆြတစ္ဦး ဓါတ္ပံုရိုက္ပို႕ေပးလိုက္တဲ့ ဒီစာရြက္ထဲမွာ ေဖၚျပထားတာေတြက ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြထဲကပညာရွင္အမ်ားစုနဲ႕လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္လို႕ သိရပါတယ္။

ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ သီးျခားကုတ္နံပါတ္မရွိသူမ်ားဒီစာရြက္မွာ ေဖၚျပထားသလို ကုတ္နံပါတ္ (၉၁၄) နဲ႕တြဲျပီး လူမ်ိဳးအမည္ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို   ေသ ခ်ာ မွတ္ထားဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကုတ္နံပါတ္ (၈၅၀)ကို ခုခ်ိန္ထိ ေမးေန၊ ေျပာေနတာလဲ ေတြ႕ရတယ္။
အစက ထည့္ထားတဲ့ ကုတ္(၈၅၀)ကို ျပန္ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါျပီ။ အဲဒီကုတ္အစား ကုတ္(၉၁၄)ကို ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

`ရိုဟင္ဂ်ာ´မ်ား လူမ်ိဳးေနရာမွာ (၉၁၄ ) ရိုဟင္ဂ်ာလို႔  ျဖည့္သြင္းရန္ၿဖစ္တယ္။

က်န္တဲ့ ျမန္မာမြတ္ဆလင္လူထုၾကီးအတြက္လည္း အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ထြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂရုတစိုက္ဖတ္ျပီး အေကာင္းဆံုးကို စဥ္းစားျဖည့္သြင္းၾကဖို႕
တိုက္တြန္းပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: