စစ္ေတြတြင္ မေလးႏိုင္ငံသား ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း သံုးဦး လူအုပ္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္း MAPIM မွ သတင္းထုတ္ျပန္


ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အၾကမ္းဖက္ခံ ျပည္သူမ်ားကို လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ ေရာက္ရိွေနေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသား ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း (၃) ဦးကို ရခိုင္ လူမ်ိိဳးမ်ားမွ လူအုပ္ျဖင့္ ဝိုင္းကာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ထြက္သြားရန္ ျခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈျဖစ္ပြား ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း(၃) ဦး၏ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ မေလးရွား အစၥလာမ့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (MAPIM) မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္းေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့့သည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွား အစၥလာမ့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (MAPIM)
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေရးေပၚလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈွဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အေျခအေန

– မေလးရွားႏုိင္ငံ အစၥလာမ့္မစ္အဖြဲ႕ အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ MAPIM မွ အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဦးပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးေပၚ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစားအေသာက္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းတုိ ႔အျပင္ IDP (ေနရပ္စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးရသူမ်ား) ကမ့္အတြင္းရွိ “Asean Peace Village” ပေရာဂ်က္၏ တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါ ပေရာဂ်က္မွာ MAPIM ႏွင့္ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအုိမ်ား ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ အတိ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အုိးအိမ္မ်ား၊ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အစုိးရအား ကူညီေထာက္ပံ့ေနေသာ ပေရာဂ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ဤေဆာင္ရြက္မႈအား သံသယျဖစ္၍၊ လူအမ်ားက နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြတြင္ရွိေနစဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္က MAPIM မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦး တည္းခုိသည့္ အိမ္မ်ားသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕က လာေရာက္ကာ MAPIM ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား စစ္ေတြမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး၊ ထုိအခ်င္းအရာက ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဇူဟာနစ္ဘင္ဇုိင္နယ္လ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး၊ အကူအညီ ရယူခဲ့ကာ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎တုိ႔အား စစ္ေတြ အနီးတြင္ရွိသည့္ ရဲစခန္းသုိ႔ေခၚေဆာင္ကာ ေနရာထုိင္ခင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိအဖြဲ႕အား ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မေလးရွားသံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ စစ္ေတြတြင္ရွိေနသည့္ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြမွ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ အားလံုးမွာ မည္သည့္ထိခုိက္မႈမွ မရွိဘဲ ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္လာေနၿပီး မ်ား မၾကာမီအခ်ိန္မွာပင္ ကြာလာလမ္ပူသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ MAPIM မွလည္း လက္ရွိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အေျခအေနမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ တင္ျပရန္ စင္တာ တစ္ခုကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။

မုိဟာမက္ အဇ္မီ အက္ဗဒူလ္ ဟာမစ္ဒ္
MAPIM အဖြဲ႕ ဥကၠဌ
Tel 0194744856

Photo- MAPIM FB

M-Media Link =>http://www.m-mediagroup.com/news/24559

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: