ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ အစုိးရက မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားဟု Fortify Rights ကေျပာ

 ဘန္ေကာက္ ။ ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Fortify Rights က ျမန္မာ အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားမွ ေပါက္ၾကား လာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အရ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္တုိင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထား ခဲ့သည္ဟု ယေန႔ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လုိက္ပါသည္။

 

အဆုိပါ Fortify Rights မွ ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေပါက္ၾကားလာသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ၁၂ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၈ ေစာင္ကုိ ၎တုိ႔အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၇၉ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ က်န္သည့္ ၄ ေစာင္ကုိ လုံၿခဳံေရးအရ မထုတ္ျပန္ဘဲ ထားရွိထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား ထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္ႏွင့္ ကေလး ေမြးဖြားခြင့္မ်ား၊ စသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံကိန္း ခ်မွတ္၍ က်ဴးလြန္ ေနဆဲျဖစ္ သည္ ဟု ေရး သားေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဗဟုိအစုိးရမွ ျပည္နယ္ အစုိးရ၊ ၿမဳိ႕နယ္ အာဏာပုိင္ မ်ားထံသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ညြန္ၾကား၍ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထာက္ အထား ၄ ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူ၀ါဒ မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

 

ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ရရွိထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအရ အစုိးရမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပ   ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

Fortify Rights ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ကေလး ႏွစ္ဦးထက္ ပုိမုိ၍ ေမြးဖြားခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသုိ႔ သြားလာခြင့္ မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႔ရမႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ထပ္ခြင့္ ရရွိရန္ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေငြအေျမာက္အျမား ေပးရသည့္ ကိစၥမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

 

Fortify Rights ကအစုိးရအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ဖ်က္သိမ္းရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ က်ဳးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းႏုိင္သည့္ စုံစမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

 

ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကုိ ေအပီ သတင္းဌာနမွ ေမးျမန္းရန္ ႀကဳိးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဟု ေအပီသတင္းဌာန၏ သတင္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမွာလည္း ဒုခ်ီရား တန္း ျပႆနာတြင္ ေအပီ သတင္းဌာနမွ သတင္းမွန္ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့သည္ကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေနျဖင့္ မေျဖဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရ သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အေျခစုိက္ ျမန္မာတုိင္းမ္ သတင္းဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ Fortify Rights မွထုတ္ျပန္ သည့္   ေၾကညာခ်က္မ်ား ကုိ စိတ္၀င္တစား ဖတ္ရႈျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 

RB News Link — http://bit.ly/OyyRD7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: