ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရုိဟင္ဂ်ာရွိတယ္၊၂၀၁၄ သန္း ေခါင္ စာရင္း မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ ရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ ထုတ္ သြား ရ မွာ ပဲ လုိ႕ ဦးသာေအးေျပာ

 

 

“ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာရွိတယ္၊ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သြားရမွာပဲ” လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦးသာေအး ( ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးပါတီ- ဥကၠဌ)က ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာမရွိဘူး၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံတဲ့ ေနရာမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္နဲ႔ လူမ်ိဳးစုစာရင္း ထည့္သြင္းသတ္မွတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန က အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ RFAသတင္းဌာန ကေန ေဖာ္ျပ ထားတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ၎ရဲ႕ တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာက ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူး၊ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာထည့္သြင္း သတ္မွတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အစုိးရက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ဦးေလးအေနနဲ႕ ဘာမ်ား တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခ်င္လဲ။
(ဦးသာေအး) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ရွိတယ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တစ္စုအေနနဲ႔ တရားဝင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ထိရွိခဲ့တယ္၊ ဆုိလုိခ်င္တာက Union of Burma မွာ ရုိဟင္ဂ်ာရွိခဲ့တယ္၊ Union of Myanmar က်မွ ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးလုိ႔ေျပာေနတာပဲ ျဖစ္တယ္၊ အဲ့ေတာ့ Union of Burma ရွိတုန္းက ရွိတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ Union of Myanmar မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ အသက္ဝင္လာဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) အရင္တုန္းကေရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ဘယ္လုိျဖည့္စြက္ရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔လမ္းညႊန္ထားတာရွိလဲ။
(ဦးသာေအး) အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးထားတာရွိတယ္၊ လူမ်ဳိးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္တဲ့ လူမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ ခြင့္၊ ျဖည့္စြက္ပုိင္ခြင့္၊ ရွိတယ္လုိ႔ေဆြးေႏြးသြားတယ္။ Other မွာဆုိရင္ ဥပမာ အစုိးရအေနနဲ႔ ကုတ္ေပးထားတာရွိတယ္၊ ဒါဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးေပါ့ေနာ္၊ သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကုတ္ေတြေပးထားတယ္၊ ေသြးေႏွာေတြအတြက္လည္း ကုတ္ေတြေပးထားတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခားသား အတြက္ လည္း ႏုိင္ငံကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ကုတ္ေတြေပးထားတာ (၁၃)ႏုိင္ငံရွိတယ္။ စာရင္းေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီကုတ္ေတြထဲမွာ မပါတဲ့ သူေတြကုိ အျခားလူမ်ဳိးေတြ ေရးႏုိင္ေအာင္ (၉၁၄) ေပးထားတာရွိတယ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး(၁၃၅)မ်ဳိးမွာ မပါတဲ့ က်န္လူမ်ဳိးစုေတြက သူလူမ်ဳိးကုိသူ   ေရြးခ်ယ္ပုိင္ ခြင့္ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လိမ္လည္ၿပီးမျဖည့္စြက္ဖုိ႔ကေတာ့ သတိထားဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာမ်ဳိး ကုိ ေဆြးေႏြး သြားတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးလုိ႔ အစုိးရတာဝန္ရွိသူေျပာသြားတဲ့အေပၚ ရခုိင္မွာ ရွိတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ လာႏုိင္မလဲ။
(ဦးသားေအး) ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးဆုိတာေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျပာလုိ႔မရဘူး၊ ရွိတယ္ မရွိဘူးဆုိတာက ရုိဟင္ဂ်ာျဖစ္တဲ့ ကာယကံရွင္က ေဖာ္ ထုတ္ၿပီး ေျပာရမယ့္ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမဟုတ္တဲ့ သူေတြက ေျပာတာဟာ တရားမဝင္ပါဘူး။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) ဒါဆုိရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူလုိ႔ ေျပာသြားတဲ့ ဒီအစိုးရ က တာဝန္ရွိသူကုိ ဘာမ်ား တုန္႔ျပန္ေျပာခ်င္လဲ။
(ဦးသာေအး) International ဥပေဒအရေသည္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးရႈ႕ေထာင့္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိဥပေဒေၾကာင္း အရလည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးဆုိတာက ကုိယ့္လူမ်ဳီးကုိ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ေျပာရတယ္၊ အျပင္ကလူေတြက ရွိတယ္ မရွိဘူးလုိ႔ ၿငင္းဆုိၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္းသည္ လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိဘူး၊ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေနတယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒမွာလည္း တိတိ က်က်ေဖာ္ျပထားတာရွိတယ္၊ စာရင္းေကာက္ခံမယ့္လူေတြကုိ ဘယ္သူဘယ္ကမွ်စြဲေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳရဆုိတာ  ၊ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ ညိွစြန္း သြားႏုိင္ပါတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) အခုလက္ရွိသန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြအတြက္ ဘာေတြ ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာရွိပါလဲ။
(ဦးသာေအး) ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာေတာ့ ေဖာ္ထုတ္သြားရမွာပဲ၊ မဆုိင္တဲ့လူအုပ္စုေတြက ဥပေဒေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ မရွိဘူလုိ႔ ျငင္းဆုိေနတာကေတာ့ ဒါျပႆနာကုိ ဖန္တီးေနတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးပါ၊ ဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူအခြင့္အေရးရႈေထာင့္ကေန၊ မူလအေျခခံရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ တားဆီးဖုိ႔လုပ္ေနတဲ့အတြက္သာျဖစ္တယ္၊ လုပ္ေနတာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူတစ္စုဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ အခြင့္ေကာင္းယူမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ရုိဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိပါလဲ။
(ဦးသာေအး) တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရဆုိရင္ေတာ့ (၁၃)သိန္းျပည္တြင္းမွာရွိပါတယ္၊ ဒါအားလုံးတရားဝင္ေနထုိင္တဲ့သူႀကီးပါပဲ၊ ဒီအျပင္ ႏုိင္ ငံျခား မွာလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) လက္ရွိသန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ဒီပါတီကေန ဘာေတြစီစဥ္ထားၿပီးၿပီလဲ။
(ဦးသာေအး) သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပညာေပးသြားမယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းျဖည့္စြက္တဲ့ေနရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္စြက္ဖုိ႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာတုိ႔ ရွိရင္လည္း ဂရုမစုိက္ဖုိ႔၊ အဲ့မွာပါတဲ့ အခ်က္(၄၁)ခ်က္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္စြက္သြားဖုိ႔၊ လူမ်ဳိးကုိယ္ကုိလည္း ကုိယ္လူမ်ဳိးကုိယ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္၊ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ဒီပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြကုိ (၁၇)ရက္ေနာက္ပုိင္းမွာ စလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ရခုိင္မွာရွိတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဒီျပႆနာျဖစ္တဲ့ေနရာေတြမွာ နားလည္မႈလြဲေနတဲ့ လူႏွစ္စုၾကားထဲမွာ ကုိယ္လူမ်ဳိးကုိယ္စာရင္းေကာက္သြား ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစို္းရ ဘက္က ဦးခင္ရီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးထားတာရွိပါတယ္။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) အစုိးဘက္က ဦးခင္ရီကေရာ ဒီေဆြးေႏြးမႈကုိ ယခုအခ်ိန္မွာ ဘာေတြ ထပ္ၿပီးေျပာၾကားထားတာရွိပါလဲ။
(ဦးသာေအး) ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိကေတာ့ သူတုိ႔သေဘာတူေပးတယ္၊ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြက ရွိေနေတာ့ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မလဲဆုိတာေတာ့ မသိေသးဘူး။

 

(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ) ဒါနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဘာမ်ားထပ္ၿပီးျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္လဲ။
(ဦးသာေအး) ဒီသန္းေခါင္စာရင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါတဲ့တစ္ရပ္ျဖစ္သလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ ရုိဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ အားလုံးအတြက္လည္း အေရးႀကီးတာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္။ေနာက္တစ္ခုက ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့မွ ကန္႔ကြက္မႈေတြ၊ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းဆုံးျဖတ္တာေတြလည္းေတြ႔ရတယ္၊ ဒီလုိကုိယ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ စာရင္းေကာက္၊ စာရင္းစစ္တဲ့ေနရာမွာ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ အစီအမံေတြလုပ္ထားဖုိ႔လုိတယ္၊ တစ္ကယ္ လုိ႔မ်ား အစီအမံေတြ မလုပ္ထားဘူး ဒီအတုိင္းပဲ ထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္တဲ့ သူေတြက သန္းေခါင္စာရင္းကုိ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္တယ္၊ အဲ့ဒီေဖာ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းဟာ အဲ့ဒီေနရာမွာ မေကာက္ႏုိင္ပဲ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ ပါတယ္။

 

ဓာတ္ပုံ- ေဇာင္းေလး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: